Links

Organisaties waarmee we ons verbonden weten:

Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV)  Vlaamse overkoeping van kerken en organisatie waar we lid van zijn.

De Toevlucht  Organisatie voor de bedeling van voedselpakketten aan minderbedeelden, waaronder vluchtelingen.

Evangelisch Jeugdverbond Vlaanderen (EJV) Organisatie die christelijke kampen voor kinderen en tieners aanbied.

Pinkster Jongeren Vlaanderen (PJV) Organisatie die christelijke kampen voor kinderen en tieners aanbeid.

Uitgerij Zwaan (Mechelen) Uitgeverij waar Bijbels in veel talen te koop zijn (via o.a. Het Goede Boek) in Belgie.

Evangelielectuur Anderstaligen Sevice (EAS) Organisatie waar Bijbels en lectuur in alle talen te bestellen zijn.

Vlaans Bijbelgenootschap Organisatie die in Vlaanderen de Bijbel verspreid en het gebruik ervan bevorderd.

Stichting Gave Nederlandse zusterorganisatie van de vzw Gave Veste die in Nederland de kerken ondersteund in het opzetten van christelijk werk onder vluchtelingen.

Roma Center Oaze - Servië Jagodina Christelijke organisatie die onder Roma's werkt in Servië, waar Louis en Anne Marie van de Voorde (oud-medewerkers Gave Veste) werkzaam voor zijn. Het doel is om de Roma's te ondersteunen een beter bestaan op te kunnen bouwen in Servië.

CMA is een zendingsorganisatie van gelovige mensen met een passie voor motorfietsen.

   
Copyright © 2018 Gave Veste. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is Free Software vrijgegeven onder de GNU General Public License.