Manifest 'Sta op voor vluchtelingen'     Dia1 

De komst van de vele asielzoekers maakt ons onrustig. Ieder reageert hier verschillend op. “Gelovigen zijn
op zoek naar christelijke antwoorden op de komst van vluchtelingen in België, ” zegt Sjaak van Leijenhorst, directeur van Gave Veste.

“Hoe moeten we kijken naar het vluchtelingenvraagstuk? Het is zeker niet eenvoudig.

Toch heeft de Bijbel ons heel duidelijke principes meegegeven. Soms vinden we het wel moeilijk om volledig achter deze Bijbelse principes te staan en daar uit te leven want het botst zo vaak met onze eigen mening. Ons gebed is daarom: dat we ons door God laten kneden en vormen om volledig vanuit deze Bijbelse principes te leven.”

Waarom dit manifest?

Gave Veste heeft hiervoor een manifest uitgegeven om bij te dragen aan de christelijke meningsvorming over asielzoekers. Dit manifest werd oorspronkelijk gemaakt door Gave in Nederland en wordt in verschillende Europese landen gebruikt. Veel christelijke leiders in België hebben zich achter dit manifest geschaard.

“Met dit manifest willen we mensen helpen om met Bijbelse nuchterheid en liefde klaar te staan voor vluchtelingen, ” zegt Sjaak van Leijenhorst. Het is een steun in de rug voor mensen die spanning ervaren bij Christus' opdracht om elkaar lief te hebben maar ook gehoor willen geven aan Gods opdracht om de vreemdeling welkom te heten in ons midden.

Reacties op het manifest

“Cursisten reageren als volgt: ‘Eindelijk een houvast die me toont hoe ik als christen kan kijken en hoe ik moet omgaan met de vluchteling! Dit geeft ons richting! Bijbelse principes worden er toegepast. "

Het manifest wordt breed verspreid onder kerken en christenen in België. Het is ondertekend door leiders van veel kerkelijke denominaties en christelijke organisaties, zoals u op het manifest kunt lezen. Zij staan volledig achter dit manifest.  

Inhoud van het manifest

De boodschap van het manifest kan doorwerken in de samenleving. Het manifest bestaat uit drie delen; ik wil, ik doe en ik blijf.

De stellingen in het eerste deel, 'ik wil', belichten de basishouding die gekenmerkt wordt door liefde en realiteitszin. Het deel 'ik doe' benoemt de acties die christenen kunnen ondernemen. 'Ik blijf' toont een commitment. We hebben het manifest beschikbaar gemaakt als A2-poster. Zou u deze poster a.u.b. willen ophangen in uw kerk, vereniging of woning? Er is ook een PowerPoint versie beschikbaar. Zou u die willen doornemen in een van uw samenkomsten?

  1.  Download hier het manifest (gecomprimeerde pdf versie)

  2.  Bestel hier het manifest als A2-poster en geef aan hoeveel u er wilt hebben.

  3.  Download hier de PowerPoint versie van het manifest.

  4.  Download hier de bladerversie van de PowerPoint van het manifest.

  5.  Download hier de Video versie van het manifest

  6.  Onderteken hier zelf het manifest online.

Ondertekenaars

Dit manifest is een initiatief van Gave Veste, aanbevolen door:

Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België en Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst – dr. Geert W. Lorein – voorzitter FS en covoorzitter ARPEE

Verenigde Protestantse Kerk in België en Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst - ds. Steven H. Fuite – synodevoorzitter VPKB en covoorzitter ARPEE

Katholieke Kerk - Mgr. Leon Lemmens - bisschop referent voor Pro Migrantibus

Katholieke Kerk - dhr. Hendrik Hoet – diocesaan verantwoordelijke Pro Migrantibus Antwerpen

Evangelische Alliantie Vlaanderen - dhr. Herman Spaargaren - voorzitter EAV

Gereformeerd Overleg Vlaanderen en Vlaams Bijbel Genootschap - ds. Kommer Groeneveld - voorzitter GOV en voorzitter VBG

Vrije Evangelische Gemeenten - dhr. Wout van Wijngaarden - voorzitter VEG

Verbond van Vlaamse Pinkstergemeente - dhr. Koen Celis - voorzitter VVP

Evangelische Christengemeenten Vlaanderen - dhr. Rosario Anastasi - voorzitter ECV

Overleg van Autonome Evangelische Gemeenten – dhr. Albrecht Vanroose – voorzitter OAEG

Unie van Baptisten in België  - ds. Samuel Verhaeghe – voorzitter U.B.B.

Belgische Evangelische Zending - dhr. Kurt Maeyens - directeur BEZ

Evangelisch Jeugdverbond vzw - dhr. Koen Maeyens – algemeen jeugdwerkcoördinator EJV

Pinkster Jongeren Vlaanderen - dhr. Michaël Troost – algemeen jeugdwerkcoördinator PJV

Operatie Mobilisatie België – dhr. Jan Wisse – directeur OM Belgie

Centrum voor Pastorale Counseling – dhr. Jef De Vriese – directeur CPC

Tearfund - dhr. Cécil Van Maelsaeke – Algemeen directeur en afgevaardigd bestuurder

OMF International België – mevr. Christiane Cousinne – bestuurder

C’axent – dhr. Kris Vleugels – voorzitter

ABC Ministries – dhr. Herman Heyman – directeur

StapSteen – mevr. Miet Vanbeckevoort – coördinator

Gebedsnetwerk.be en Pray4belgium – dhr. Ignace Demaerel – coördinator

Breeze – dhr. David Buntinx – coördinator

Jeugd met een Opdracht België - mevr Jorien Creemers – Teamleider YWAM Brussel

Ichtus Vlaanderen studentenvereniging – dhr. Tom De Craene – directeur

Ook u kunt dit manifest online ondertekenen door uw naam en bericht achter te laten. Klik hierop.
 

   
Copyright © 2018 Gave Veste. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is Free Software vrijgegeven onder de GNU General Public License.