Missie en Visie

Missie
Wij stellen ons ten doel om zoveel mogelijk vluchtelingen kennis te laten maken met het Evangelie van Jezus Christus.

 
Visie
Gave Veste probeert christelijke gemeenten en vluchtelingen met elkaar in contact te brengen.
Gave Veste helpt vluchtelingen door hulpverlening en begeleiding en geeft handvaten aan christelijke gemeenten om de vluchtelingen bij te staan in alle aspecten.
 
Strategie  
Gave Veste helpt christelijke gemeenten om gastvrij kandidaat-vluchtelingen te ontvangen in de christelijke gemeente en Gods liefde in woord en daad door te geven aan vluchtelingen die asiel aangevraag hebben in België.  

 • Daarom ondersteunt Gave Veste de plaatselijke kerken, christelijke verenigingen en -organisaties in hun activiteiten onder vluchtelingen. 
 • Dit - ondersteunen - doet Gave Veste door het geven van voorlichting, toerusting en begeleiding.


Uitgangspunt
Gave Veste wil daarmee bereiken dat overal in Vlaanderen waar vluchtelingen wonen – hetzij in een Onthaalcentrum of in een Lokaal Opvang Initiatief van een OCMW – er het volgende plaatsvindt door plaatselijke gemeenten:

 • Vriendschap met asielzoekers (bezoeken/uitnodigen),
 • Bijbelstudie,
 • Gastvrije ontvangst in de christelijke gemeente,
 • Nederlandse les,
 • Kinderwerking,
 • Tienerwerking,
 • Jongerenwerking,
 • Mannenwerking en/of
 • Vrouwenwerking


Achtergrond informatie

Onder deze asielzoekers bevinden zich christenen, maar ook mensen uit volkeren die nog niet eerder kennis hebben kunnen maken met het christelijk geloof, omdat zij in hun thuislanden niet met christenen vrij konden communiceren. Deze laatste groep is voornamelijk afkomstig uit gesloten moslimlanden, zoals
Afghanistan, Irak, Iran, Tsjetsjenië, Syrië en Guinee. Deze mensen kunnen we nu in ons eigen land bereiken. Zending onder de volken is dichtbij!

Gave Veste wil de lokale kerkelijke gemeenten op weg helpen om op een pastorale, missionaire en diaconale wijze iets te betekenen voor vluchtelingen.

Lees hier
hoe Gave Veste bovenstaande missie en visie vorm geeft in haar werk. 

   
Copyright © 2018 Gave Veste. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is Free Software vrijgegeven onder de GNU General Public License.