Persoonlijk contact

Voor (kandidaat-)vluchtelingen is persoonlijk contact met gemeenteleden van groot belang. Het geeft hen het gevoel erbij te horen, ook als ze de kerkdienst niet goed kunnen volgen. Andersom kunnen ze zich erg buitengesloten voelen als niemand een praatje met hen maakt, ook als ze de dienst op zich wel goed kunnen volgen. Bedenk dat veel asielzoekers weinig of geen contacten hebben buiten het asielcentrum of lokaal opvang initiatief. Ook zijn ze vaak ver van hun familie verwijderd. Het is belangrijk dat de gemeente dan echt een soort familie voor hen is.
Het is goed om met (kandidaat-)vluchtelingen over de dienst na te praten. Je kunt dan op het spoor komen, in hoeverre ze de dienst begrepen hebben en/of nog wat nadere uitleg wenselijk is. Ook is het belangrijk te vragen hoe het met hen gaat, zodat ze hun verhaal kunnen doen. Mogelijk hebben ze ondersteuning nodig.

   
Copyright © 2018 Gave Veste. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is Free Software vrijgegeven onder de GNU General Public License.