Vertaling van de kerkdienst of bijeenkomst van de gemeente

Veel asielzoekers verstaan nog te weinig Nederlands om de dienst goed te kunnen volgen. In dat geval kan vertaling tijdens de dienst uitkomst bieden. Dat kan op de volgende manieren:

 1. Op briefjes. Hierbij schrijft een Nederlandstalige tijdens de dienst op kleine blaadjes waar het over gaat. Deze blaadjes worden doorgegeven aan de vluchtelingen, die het om de beurt lezen. Het nadeel is, dat er maar een klein deel van wat er gezegd wordt, vertaald kan worden. 
 2. Schriftelijk van tevoren. Hierbij werkt de predikant zijn preek ruim van te voren uit, zodat die door gemeenteleden vertaald kan worden. Het voordeel is dat de hele preek overkomt. Er zijn echter ook duidelijke nadelen:
  •    het is erg arbeidsintensief;
  •    het vraagt een zeer specifieke preekvoorbereiding van de predikant;
  •    de vluchtelingen worden niet echt bij de dienst betrokken. Ze zouden de preek ook thuis kunnen lezen.
 3. Mondeling in de kerkzaal: Vertaler zit naast of vlak achter één of enkele asielzoeker(s) ergens aan de zijkant of achterin de kerkzaal en vertaalt op gedempte toon. Dit werkt alleen bij een kleine groep (maximaal 4 mensen) en sommige mensen kunnen het als storend ervaren.
 4. Mondeling in een aparte ruimte. Soms is er een zaal in het kerkgebouw, waar ook de preek beluisterd kan worden. Tijdens de preek gaan de vluchtelingen hiernaar toe. Het voordeel van deze methode is dat ze een directe, mondelinge vertaling krijgen en zelfs de kans hebben om vragen te stellen. Het nadeel is dat ze tijdens de preek niet tussen de (overige) gemeenteleden zitten, en zich gedeeltelijk buitengesloten kunnen voelen. 
 5. Via koptelefoons. In dit systeem zitten de vluchtelingen de hele dienst in de kerkzaal. Zij hebben een koptelefoon op en iemand spreekt buiten de kerkzaal (bijv. in de hal of in een aparte ruimte achter glas) de vertaling in. Deze vertaling wordt rechtstreeks gehoord in de koptelefoons. Dit is voor de (kandidaat-)vluchtelingen de beste oplossing! Dit vraagt wel een begininvestering van ongeveer € 650 (mengpaneel, microfoon, 3 hoofdtelefoons, versterker). Men noemt dit ook wel een vertaalinstallatie. Er kan ook gekozen worden voor draadloze koptelefoons, zodat asielzoekers overal tussen de gemeenteleden in de zaal kunnen zitten.  Transvision kan voorzien in een vertaalinstallatie.
 6. Het kan moeilijk zijn om bijbelse en kerkelijke begrippen goed te vertalen. Hiervoor zijn handige vertaalboekjes beschikbaar. Ook zijn reformatorische liturgieën en formulieren in meerdere talen beschikbaar. Je kunt ze vinden bij de EAS en Evangelie & Moslims. Op internet zijn ook Engelstalige versies van de psalmen en (traditionele) gezangen en veel andere liederen te vinden. Ook kan de meertalige liederen bundel gebruikt worden. Deze liederen bundel kan besteld worden worden bij Gave Veste.
 7. Als je vertaling aanbiedt, is het wel goed om te proberen afspraken te maken over het leren van Nederlands. Want indien de vertaling ertoe leidt, dat (kandidaat-)vluchtelingen zich minder inspannen om Nederlands te leren, werkt zij averechts. Vooral mensen, die vloeiend Engels of Frans spreken, hebben weinig neiging zich op de Nederlandse studie te storten. Dit is vanuit de integratiegedachte onverstandig. Het is in principe niet nodig langer dan één of anderhalf jaar voor iemand te vertalen.

>>naar boven

Als vertaling geen uitkomst biedt
Vaak zal vertaling in het Engels of Frans geen groot probleem zijn. Verstaan (kandidaat-)vluchtelingen echter niet goed Engels of Frans, dan heeft vertaling niet veel zin, tenzij je iemand kent die de eigen taal van de asielzoekers (bijvoorbeeld Arabisch) spreekt.
Als (kandidaat-)vluchtelingen toch wel redelijk Nederlands spreken, is het belangrijk na te gaan of ze voldoende van de dienst begrijpen. Je kan in eenvoudige bewoordingen nog eens over de preek spreken, dit kan helpen de boodschap goed over te laten komen.
Als er geen mogelijkheid is, dat de (kandidaat-)vluchtelingen de dienst in redelijke mate kunnen volgen, kan de vraag naar boven komen of het wel zin heeft dat zij naar de dienst komen. Er zou overwogen kunnen worden om (kandidaat-)vluchtelingen te wijzen op een goede migrantengemeente in hun taal, in de regio. Het komt voor dat migranten in de voormiddag naar een Vlaamse dienst gaan, en in de namiddag naar een Migrantenkerk.
Christenen vinden het vaak fijn om ’s zondags tussen medechristenen te zitten. Dit komt vooral voor bij oosters-orthodoxe christenen, voor wie het gebeuren van de kerkdienst belangrijker is dan de woorden die er gesproken worden. Ingeval zij de dienst niet verstaan, kunnen zij haar wel als heel waardevol ervaren, omdat ze een stuk warmte en liefde voelen.
Het is wel zinvol om na te gaan of kerkdiensten of pastoraat in hun eigen taal mogelijk is. Informeer bij Gave Veste waar een migrantenkerk of evangelist van hun land in hun regio beschikbaar is.

Wilt u weten hoe u (kandidaat-)vluchtelingen betrekt in uw kerkgemeente? Klik dan hierop.

>>naar boven

   
Copyright © 2018 Gave Veste. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is Free Software vrijgegeven onder de GNU General Public License.