Vrijwillige terugkeer naar land van herkomst

Een asielzoeker heeft recht op toegang tot een programma voor vrijwillige terugkeer naar zijn land van herkomst (of naar een derde land).
In bijna elk asielcentrum is er een terugkeerbegeleider aanwezig. Deze helpt asielzoekers die vrijwillig willen terugkeren naar hun herkomstland om alles zo goed mogelijk voor te bereiden. Als de asielzoeker het bewijs levert dat hij bezig is met de regeling van de terugkeer kan er nog tijdelijk verder materiële steun verleend worden. Tot het moment van terugkeer wordt hij gewoon nog opgevangen, in een LOI bijvoorbeeld.

Ook de LOI’s hebben hun specifiek aanspreekpunt per regio voor de vrijwillige terugkeer van hun bewoners. De OCMW’s kunnen hierover informatie verstrekken.

Klik hier voor adressen van terugkeer begeleiders van de federale overheid: de ‘Cel vrijwillige Terugkeer’. Daar kan men in ieder geval terecht voor vrijblijvend advies en een gesprek. Zij zijn bereid te helpen bij terugkeer. 
Klik hier voor voor heel veel (lokale) instanties en adressen die helpen bij vrijwillige terugkeer.
Klik hier voor een informatie gids met advies over vrijwillige terugkeer van niet-Begeleide Minderjarigen (NBMV of AMA)

Wat is vrijwillige terugkeer?
We spreken van vrijwillige terugkeer als drie voorwaarden vervuld zijn:

 1. De veiligheid van de teruggekeerde is gegarandeerd;
 2. De persoon kan op een waardige (niet gedwongen) manier terugkeren;
 3. De teruggekeerde heeft een toekomstperspectief na de terugkeer: bijvoorbeeld een job, een opleiding of het opstarten van een eigen zaak.

Welke ondersteuning krijgt de teruggekeerde?
Wie vrijwillig terug wil keren naar het land van herkomst, kan daarbij ondersteuning krijgen:

REAB-programma (financiële steun)
Het basisprogramma Return and Emigration of Asylumseekers from Belgium (REAB). Het REAB-programma voorziet begeleiding bij de terugkeer en een beperkte financiële ondersteuning:

 1. De vergoeding voor de nodige reisdocumenten (“laisser passer”)
 2. De vergoeding transport in België (incl. bagage) tot max. € 50.
 3. De vliegtuigticket(s) voor de terugkeer worden vergoed.
 4. Het onthaal op luchthaven bij aankomst wordt (op aanvraag) georganiseerd.
 5. Specifiek vervoer voor personen die niet alleen mogen of kunnen reizen.
 6. Het transport naar de uiteindelijke bestemming (op aanvraag).
 7. Een financiële bijdrage/steun van € 250 per volwassen en € 25 à € 125 per kind (afhankelijk van de leeftijd) om de eerste kosten bij aankomst te dekken.

Ook een minderjarige (begeleid of niet) kan een beroep doen op een terugkeerprogramma op voorwaarde dat dit in zijn belang is en dat er een familielid bereid is om de jongere op te vangen bij aankomst. Eventueel kan er gezorgd worden voor begeleiding tijdens de vlucht.

Klik hier voor de meest up to date informatie over steun bij vrijwillige terugkeer en de voorwaarden daarvoor.

Re-integratieprogramma (enkel materiële steun)
Naast het genoemde basisprogramma REAB (financiële steun) is het ook mogelijk om materiële steun te ontvangen via het Re-integratieprogramma. Afhankelijk van de individuele situatie zal bekeken worden of iemand in aanmerking kan komen voor een bijkomende steun om de re-integratie van betreffende persoon in het land te vergemakkelijken.
Dat betekent dat men steun kan krijgen voor:
•    het volgen van een opleiding.
•    het opstarten van een kleine onderneming.
•    de zoektocht naar een verblijfplaats.
•    medische bijstand.
•    het opsporen van je familieleden.
•    enz.

Voor bepaalde groepen is materiële re-integratie steun mogelijk:
•    € 700 per persoon.
•    € 350 per kind.
•    Enkel voor de uitgaven verbonden aan de kwetsbaarheid: € 500 per persoon.
Klik hier voor meer informatie en de exacte voorwaarden voor deze bijkomende steun (Re-integratiesteun).
Klik hier voor de exacte bedragen voor de bijkomende steun bij vrijwillige terugkeer.
De steun wordt materieel gegeven in de vorm van opleiding, middelen voor het opstarten van een kleine onderneming, vergoeding van medische bijstand, enz.

Voor wie is deze (REAB en Re-integratie) ondersteuning ?
Drie groepen komen in aanmerking voor ondersteuning bij vrijwillige terugkeer:

 1. Afgewezen asielzoekers.
 2. Asielzoekers die hun aanvraag hebben ingetrokken.
 3. Mensen zonder papieren die nooit asiel aangevraagd hebben en minimaal drie maanden illegaal in België verblijven.

Klik hier voor de exacte voorwaarden.

Ervaring leert dat uitgeprocedeerde asielzoekers, die al een aantal jaren illegaal zijn, ook aanspraak kunnen maken op deze ondersteuning. Ook personen die nooit een asielaanvraag hebben ingediend, kunnen een beroep doen op het programma voor vrijwillige terugkeer.

Wie biedt ondersteuning aan bij vrijwillige terugkeer?

Fedasil
Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) coördineert het aanbod vrijwillige terugkeer in België en beheert het budget voor ondersteuning.
Fedasil richtte hiervoor in 2006 een cel Terugkeer op.

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
IOM coördineert het REAB-programma, in opdracht van de Belgische overheid. De organisatie werkt hiervoor samen met een netwerk van lokale REAB-partners. Sinds 1984 keerden duizenden mensen met het REAB-programma terug naar hun land van herkomst.
Klik hier voor de website van IOM.

REAB-partners
Mensen die willen terugkeren via het REAB-programma of steun willen krijgen uit het Re-integratiefonds, moeten een aanvraag indienen. Dat kan bij een vijftigtal eerstelijnsdiensten in België: de zogenaamde REAB-partners van IOM. Tot de REAB-partners behoren onder andere: ngo's, centra algemeen welzijnswerk, gemeentelijke diensten en asielcentra. Klik hier voor een lijst van de REAB partners.

Wat doet het Vlaams Minderhedencentrum?
Het Vlaams Minderhedencentrum voerde in 2006-2007 een project uit rond vrijwillige terugkeer. Het project werd gefinancierd door het Europees Vluchtelingenfonds en de Vlaamse minister van Inburgering, Marino Keulen. Zij geven o.a. trainingen aan maatschappelijk werkers over ‘Praten over terugkeer’ en hebben een draaiboek hierover. Klik hier om dit draaiboek ‘Praten over vrijwillige terugkeer’ te downloaden. 

Nuttige link voor vrijwillige terugkeer
Kijk voor meer informatie op
www.vrijwilligeterugkeer.be van de federale overheid.
Meer achtergrond informatie
Draaiboek ‘Praten over vrijwillige terugkeer’.
Terugkeerverhalen lezen.
Informatie van IOM: Wat is bijstand bij vrijwillige terugkeer.

Klik hier voor een volledige lijst van REAB partners die helpen bij terugkeer.
Het Protestants Sociaal Centrum (PSC) helpt mensen professioneel bij vrijwillige terugkeer:
-    PSC Antwerpen: www.cawdeterp.be
-    PSC Brussel: www.csp-psc.be

   
Copyright © 2018 Gave Veste. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is Free Software vrijgegeven onder de GNU General Public License.