VORMING & BIJEENKOMSTEN

_MG_6043_1

Gave Veste ondersteunt en geeft vorming

Gave Veste hecht veel belang aan het ondersteunen van vrijwilligers en kerken/gemeenten. Dit doen we op drie manieren:

1. Cursus kerk & vluchteling (fysiek & online)
2. Netwerk- en informatieavonden
3. Preken & presentaties

Gave Veste komt graag langs in je gemeente voor een vormingsavond of training. We verzorgen over diverse onderwerpen vormingen. Een onderdeel van dit vormingstraject is een cursus. De focus in de cursussen leggen we steeds meer op praktische toepassing.

We bieden de volgende cursussen aan:

 • Cursus "Kerk & Vluchteling"
 • Cursus "Bijbelstudie & Vluchteling"
 • Cursus "Kinderwerk & Vluchteling"
 • Cursus "Vrouwenwerk & Vluchteling"

Cursus Kerk & Vluchteling

In vier avonden krijg je een beeld van de verschillende aspecten van het omgaan met vluchtelingen. In de cursus krijg je handreikingen om in eigen omgeving aan het werk te gaan onder asielzoekers. De cursus is in 2019 vernieuwd waardoor we de focus is verschoven van theorie naar praktijk om zo ook echt toerust te worden om aan de slag te gaan. De volgende thema's komen in de cursusavonden aan bod:

 • Bijbels zicht op vluchtelingen
 • Leefwereld van vluchtelingen
 • Achtergrond van vluchtelingen
 • Interculturele communicatie met vluchtelingen
 • Vluchtelingen en geloof
 • Christelijke activiteiten met vluchtelingen

Gave Veste is beschikbaar om na deze cursus (verdere) begeleiding te geven om het werk op te helpen zetten.

Kosten: €50 (inclusief cursusmap van €12)

Duur: 4 avonden + 1 avond bezoek aan asielcentrum.

Cursus Bijbelstudie & Vluchteling

Hoe doe je Bijbelstudie met asielzoekers? Een vraag waar de cursus "Bijbelstudie met asielzoekers" ruimschoots op ingaat. De cursus is bedoeld om het bijbelstudiewerk onder asielzoekers op te zetten en/of verder te verdiepen. De cursus duurt twee avonden en behandelt de volgende onderwerpen:

 • Waarom Bijbelstudie?
 • Praktische en geestelijke voorbereiding
 • Relatie met de plaatselijke kerk
 • Algemene en praktische tips
 • Overzicht en evaluatie van diverse bijbelstudiemethodes

Kosten: €30 (inclusief cursusmap van €12)

Duur:

Cursus Vrouwenwerk & Vluchteling

Vrouwen vormen een speciale doelgroep binnen het asielzoekerswerk. Al te vaak zijn vrouwen vergeten of zelfs achtergesteld. We geloven dat God een heel speciaal plan heeft voor en met vrouwen. Daarom is het goed om aandacht te geven en energie te steken in activiteiten voor vrouwen. Hiervoor is een cursus van vier avonden ontwikkeld. De volgende onderwerpen komen langs:

 • Doel en doelgroep
 • Kansen voor vrouwenwerk
 • Opzetten van vrouwenwerk
 • Werksoorten in groepswerk

Kosten: €40 (inclusief cursusmap van €12)

Duur:

Cursus Kinderwerk & Vluchteling

Onder asielzoekers bevinden zich ook kinderen, die vaak met hun vader en/of moeder naar ons land zijn gevlucht. Op school leren ze al snel Nederlands. Gods hart gaat uit naar kinderen. Jezus' heeft hierin ons een goed voorbeeld gegeven. Om asielzoekerskinderen op een goede manier in aanraking met Jezus' liefde te brengen, heeft Gave een cursus opgezet met de volgende thema's:

 • Wat geloven asielzoekerskinderen?
 • Vertellen van de boodschap
 • Kinderen tot Jezus leiden
 • Bidden met kinderen
 • Zingen
 • Orde op de club

Kosten: €40 (inclusief cursusmap van €12)

Duur: