OEKRAINE KERKEN

Kopie van Kopie van Kopie van Kopie van Kopie van Kopie van Huisvesting Oekraine

Wat kan onze kerk doen?

De kerk en de kerkgemeenschap kan een grote, zegenrijke en impactvolle rol spelen in de levens van van (Oekraïense) vluchtelingen.

Door heel Europa groeien kerken die Oekraïners actief verwelkomen. Ook zien we Oekraïners tot geloof komen en de weg vinden naar levende kerkgemeenschappen.

Lees hier meer over:

 • Verwelkoming en gastvrijheid
 • Overzicht van kerken waar Oekraïners zijn
 • Tools om samen te zingen (Oekraïens/Russisch en Nederlands)
 • To0ls voor vertaling

Oekraïners verwelkomen in mijn kerk

De meeste christenen uit Oekraïne komen uit de Oosters Orthodoxe traditie. Hierbij is kerkgang niet per se vanzelfsprekend en de vormen en rituelen zijn ook heel anders dan die van de protestants-evangelische kerk. De kerk is hier een plek om dichter bij God te zijn en voor gebeden. Het is mooi om hier aansluiting bij te zoeken.

Hieronder geven we je tips en informatie over hoe je een kerkdienst en ontmoeting kunt indelen voor Oekraïense vluchtelingen.

Kerkdienst

 • Welkom heten in eigen taal
  – Welkom bij de deur/bij binnenkomst
  – Bemoedigingskaart (Oekraïens-Nederlands) van Gave Veste uitdelen
  – Aan het begin van de dienst: Een paar Oekraïense welkomstwoorden/zinnen (deze zijn makkelijke te vinden via Google translate of een tolk)
 • Aandacht in de dienst
  – Gebed voor de situatie in en rond Oekraïne en de vluchtelingen in de kerk
  – De tolk een gebed laten uitspreken of vertalen
  – Bid samen het Onze Vader
  – Een Oekraïens lied laten horen (zie daarvoor liedsuggesties hieronder)
  – Samen een lied zingen (bij voorkeur in Oekraïens, anders in Russisch) – Voor Russische liederen: zie het Gave Songbook. Binnenkort wordt dit aangevuld met Oekraïense liederen.
  – Sluit aan met een ritueel. Dit kan door bijvoorbeeld een kaars aan te steken bij het gebed voor Oekraïne
 • Vertaling aanbieden
  – Mondeling (met een tolk in de dienst)
  – De bijbeltekst vertalen (voor hulp hierbij, klik hier)
 • Sluit aan bij gevluchte kinderen
  – (Kinder)moment in de dienst
  – Zondagsschool
 • Aandacht na de dienst
  – Koffie/thee – Ontmoeting met een aantal gemeenteleden
  – Mensen thuis uitnodigen voor koffie en eventueel een maaltijd
  – Tijd om samen te bidden

Suggesties Oekraïense liederen

Kinderliedjes

 • Dit is de dag
 • Jezus houdt van alle kleine kinderen
 • Dank U voor deze nieuwe morgen 
 • Jezus houdt van alle kleine kinderen 
 • Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
 • Je hoeft niet bang te zijn 
 • Onder, boven, voor en achter 
 • Als je bidt..  
 • Ja, God is goed 
 • Diep, diep, diep als de zee 
 • Jezus is de goede Herder  
 • Wat een Vriend, wat een Vriend 
 • Weet je wel dat Jezus leeft 

Meer tips over wat je kan doen voor Oekraïners in je kerk? Ga naar https://geloofsinburgering.nl/oekraine/

Meer over gastvrijheid en de Oekraïense cultuur en religie via:

Gastvrijheid 
Oekraïense cultuur

Songbook: samen zingen

Stichting Gave maakt het mogelijk om op een eenvoudige wijze samen te zingen met Oekraïens en Russisch sprekende christenen. Het Gave Songbook bestaat uit 43 bekende liederen in diverse talen. Het Songbook bevat nu al 30 liederen die je in het Russisch en Nederlands kan zingen. De liederen die je in het Oekraïens en Nederlands kan zingen worden zo snel mogelijk aangevuld. Hieronder een voorbeeld:

Russisch Songbook
Oekraïens Songbook
Meer informatie: www.gave.nl/bibliotheek/samen-zingen-met-vluchtelingen

Pastoraat en Trauma

Een luisterend oor aanbieden is belangrijk maar het is niet de bedoeling dat gastgezinnen psycholoog spelen. Het is beter om vluchtelingen door te verwijzen naar professionele instanties (Solentra, CAW) of het OCMW.

Het is belangrijk dat we die mensen niet overbevragen. Ze moeten eerst tot rust komen en dat kan pas als ze vertrouwen krijgen in hun nieuwe omgeving.

Meer weten over trauma bij vluchtelingen?

The European Freedom is warmly inviting churches and individuals working with refugees from Ukraine to participate in a webinar on trauma, which will take place tomorrow, 24 March 2022, 19:00 CET (18:00 UK time, 17:00 Bulgaria time).

The webinar is specifically designed for people who are not trained counselors but find themselves assisting refugees.

To join the meeting, please register beforehand at the following link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/4816479783423/WN_Ri5PYfBJStW-Tsasf_P__g

CAW: Mind-spring
https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/mind-spring/

Solentra: Hulplijn in Oekraïens
https://www.solentra.be/nl/nieuwsblog/call-telefonische-hulplijn-voor-psychische-steun-aan-oekraiense-vluchtelingen/

Webinars multidisciplinair centrum De Leidraad over trauma
Klik hier voor alle informatie

Informatie via Solentra
https://www.solentra.be/wp-content/uploads/2019/03/Trauma-1.pdf

Omgang met Oekraïense kinderen

Van de Oekraïners die in Belgie aankomen is 50% kind. Wat kun jij doen voor deze kinderen? Waarop moet je letten? Tips vanuit de praktijk.

Hun situatie 

De kinderen die je ontmoet hebben alles moeten achterlaten: familie, thuis, school en vriendjes. Voor de meeste kinderen gebeurde dit onverwachts. Daarnaast hebben ze wellicht indringende gebeurtenissen meegemaakt: familieleden verloren, doden gezien, bombardementen overleefd of in schuilkelders gezeten. 

Gevolgen 

Afhankelijk van de leeftijd, het karakter en de specifieke situatie, zal het kind zich op verschillende manieren uiten.

Bij sommige kinderen zie je weinig klachten. Andere kinderen trekken zich terug en worden verdrietig en angstig. Of ze worden juist ongehoorzaam, boos of  wantrouwig. Er kan sprake zijn van psychische en lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld (opnieuw) bedplassen, angstdromen en verlatingsangst. Veel van die klachten horen bij de normale verwerking.

Een cruciaal uitgangspunt is dat gedrag van kinderen altijd iets communiceert. Angstig, onrustig of boos gedrag is vaak een signaal dat hun gevoel van onveiligheid toeneemt. Zorg dat je bij hen in de buurt bent om veiligheid en sturing te bieden.

Sfeer van veiligheid en liefde  

Vluchtelingenkinderen worden al snel gezien als slachtoffers die voor het leven getekend zijn. Maar niets is minder waar. De veerkracht van kinderen is enorm. Uit onderzoek weten we dat klachten van kinderen uit oorlogsgebieden vaak grotendeels zonder professionele hulp verminderen of verdwijnen.  

Een belangrijke voorwaarde voor het verwerken van een trauma is stabiliteit. Pas als omstandigheden rondom het kind stabiel zijn, is het toe aan het verwerken hiervan. 

Je hoeft je dus tijdens het contact met het kind dan ook niet specifiek te richten op aanwezige trauma’s. Het is veel belangrijker om een sfeer van veiligheid en liefde te creëren. Dit is enorm betekenisvol voor het kind waar jij een stukje mee mag meelopen.  

Algemene tips 

 1. Geef structuur.
  Zorg dat het kind weet hoe de dag eruit ziet. Dit zorgt voor veiligheid. Maak hierover afspraken met de aanwezige ouder. Het is goed als hier een structuur in zit. Bijvoorbeeld elke middag even naar buiten.
 2. Geef duidelijkheid over de situatie waar het kind zich nu in bevindt.
  Er wordt vaak veel besproken tussen de volwassenen waar het kind bij is. Check bij de ouder of het kind weet wat er is gezegd. Zorg dat er een vertaalslag wordt gemaakt naar het kind, rekening houdend met zijn leeftijd.
 3. Laat het zien.
  Vanwege de taalbarrière is visualisatie belangrijk. Gebruik plaatjes, voorwerpen, 
  pictogrammen, gebaren en je stem. Praat langzaam en oefen met elkaar de eerste Nederlandse woorden.
 4. Kijk altijd met hoop en liefde naar elk kind.
  Kinderen voelen aan jouw benadering hoe je naar hen kijkt. 
  Het is belangrijk dat het kind kan ervaren dat hij iets kán. Geef specifieke complimentjes en laat het kind dingen doen waar hij goed in is en waar iedereen blij van wordt.  
 5. Plezier is belangrijk.
  Laat het kind zoveel mogelijk ‘gewoon’ kind zijn. Doe spelletjes met elkaar. Uno, Mikado, Jenga, Memory, Twister, Halli Galli, Vier op een rij, Toren van Pisa, Mens-erger-je-niet zijn spelletjes waar je weinig taal voor nodig hebt en die zij leuk vinden.
 6. Zorg dat het kind een uitlaatklep heeft.
  Kijk waar het kind het meest betrokken is op wat hij doet. Is dit in de natuur, met sport of juist als een kind lekker kan schilderen, kleien of spelen?
 7. Zing met elkaar.
  De bekende kinderliedjes zoals ‘Hoofd, schouders, knieën, teen’. Of christelijke kinderliedjes.
 8. Overbrug culturele verschillen.
  Bij orthodoxe kinderen merk je dat zij hun geloof anders beleven en uiten dan protestantse christenen. In de Orthodoxe kerk hebben tradities, rituelen en de liturgie een grote rol. Vaak is er minder aandacht voor geloofsopvoeding. Geef geen kritiek op de tradities en rituelen waar kinderen uit de Orthodoxe kerk aan gewend zijn. Focus op wat de Bijbel zegt en laat merken wie Jezus is in jouw leven. 
 9. Weet wat te vragen (en wat niet).
  Stel geen vragen over de vlucht of over wat het kind meegemaakt. Bied een luisterend oor als kinderen zelf met verhalen komen. Als kinderen zelf vertellen over wat ze hebben mee gemaakt, is dit goed. Door het verlies te delen kan het kind dit aanvaarden (door erkenning te ervaren bij de ander). Het is belangrijk om dat ook uit te spreken: het is niet goed wat er gebeurd is. En om daarnaast hoop te geven: God heeft je gezien en Hij zorgt voor je. Je kunt vragen om hier samen voor te bidden.
 10. Bied veiligheid.
  Tegen een kind dat verdrietig of stil overkomt, kun je zeggen: “Ik zie dat je verdrietig bent, hoe gaat het?” Als je een angstig kind gerust wilt stellen kun je het volgende zeggen: “Je bent nu in dit huis. Hier ben je veilig. Ik let daar op.” Beloof alleen dat wat je waar kunt maken.
   
 11. Jij bent niet de opvoeder.
  Belangrijk is om de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind bij de ouder houden. Je kunt hierbij wel steun bieden aan de ouder die momenteel door een zware tijd heen gaat. Wees je ervan bewust dat de opvoeding anders wordt vormgegeven dan jij misschien gewend bent of hoe jij dit zelf zou doen. Zij maken nu eenmaal andere keuzes op verschillende gebieden. Probeer je (voor)oordeel hierover los te laten. Natuurlijk kun je altijd een gesprek aangaan over dingen die je ziet en met elkaar bespreken hoe je het kind kunt helpen. Doe dit op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.
 12. Doe het niet alleen.
  Zorg goed voor jezelf en zoek steun bij anderen. Je kunt je machteloos voelen bij het zien van veel verdriet en pijn. Besef dat God ook hun levens kent en in Zijn handen heeft. 

Tips voor een regulier programma  

Naast bovenstaande tips naar aanleiding van de achtergrond van de kinderen, volgen nu een aantal tips voor het houden van een regulier programma met een groep kinderen.

 • Start eenvoudig met speelgoed waar geen tot weinig uitleg voor nodig is. Denk aan lego, kapla, buitenspeelgoed enzovoorts. Of een creatieve activiteit waar kinderen lekker mee aan de slag kunnen, zoals het verven van een bloempotje, kleien en dergelijke.  
 • Zing en herhaal veel liedjes met elkaar.  
 • Gebruik een praatplaat of de omgeving om Nederlandse woorden te oefenen.  
 • Doe eenvoudige taalspelletjes. Neem een paar voorwerpen mee, benoem ze en verstop ze onder een theedoek. Haal één voorwerp weg. Haal de theedoek weg en laat de kinderen raden wat je hebt weggepakt. Kijk op het internet voor meer ideeën.  
 • Visualiseren is het meest belangrijk. Zorg bij elke uitleg dat je laat zien wat je zegt en kies voor spellen met een minimaal aantal regels. 
 • Bij een grote groep is het goed om deze te verdelen in kleinere groepen. Geef elk groepje een eigen kleur en vaste begeleiders. Verdeel het programma op meerdere plekken. Dit zorgt voor meer rust en overzicht.

Overzicht Kerken waar Oekraïners komen

Oekraïense en Russische kerken

TONGEREN
Zondag 14u00
Tongeren 3700
Rutterweg 30
De Stem van de Goede Herder
+32 12 39 30 16

HOBOKEN
Zondag 14:00
Sint-Bernardsesteenweg 505
2660 Hoboken.
+32484 15 64 52

HASSELT
Zondag 13:00
Runkstersteenweg 303- hoek, Fazantenstraat
3500 Hasselt
+32465 47 47 83

GENT
Zondag 10.00
Afrikalaan 180
9000 GENT
hethuisvangod@hotmail.com
www.domboga.be
www.facebook.com/HetHuisVanGod
+32484 94 83 70

KORTRIJK
Zondag 10:00
Hoevestraat 17
8500 Kortrijk
+32 488 81 35 38
https://www.facebook.com/gorodistini

BRUSSEL
Zondag 18:00
Jules Graindorlaan 8
1070 Anderlecht
+32 487 85 49 13

Nieuw initiatief:

MECHELEN
Zondag 15u00
Lakenmakerstraat 233
2800 Mechelen
't Lichtpunt
Bart De Craene i.s.m. Gave Veste

Kerken met Oekraïners en vertaling

Gent
De Rots
Zondag 10u00
Vierweegsesteenweg 54
9032 Wondelgem

Peer
Evangelische Christengemeente Peer
Zondag 09u45
Wittesteenstraat 47
3990 Peer

Antwerpen Berchem
Evangelische Christengemeente Berchem
Zondag 10u00
St. Lambertusstraat 38
2600 Berchem (Antwerpen)