EAV-platform GELOOFSVERVOLGING

Logo op basis van samenwerking van 6 organisaties:
EAV, Open Doors, HVK, OMF, 4M en Gave Veste

Het Platform: doelstelling

Het EAV-platform Geloofsvervolging dient de lokale kerk met lessen uit de Vervolgde Kerk. We organiseren een jaarlijks themaweekend. We maken een pakket materialen in de lokale kerk gebruikt kan worden.

De deelnemende organisaties werken samen rondom het onderwerp ‘geloofsvervolging’. We werken aan bewustwording in België rondom dit thema. Samen activeren we de kerk vanuit een dienende houding. We rusten hen toe om oog te hebben voor de vervolgde kerk wereldwijd en de vervolgde kerk in België.

We geloven dat geloofsverdieping vanuit het perspectief van de vervolgde kerk een waardevolle inbreng is voor de kerk in België. Het is de hoop dat dit ook leidt tot praktische ondersteuning door christenen en kerken in België voor onze broeders en zusters die wereldwijd met vervolging te maken hebben.

Ook in België hebben christenen te maken met geloofsvervolging (denk aan christenen met een moslimachtergrond in asielcentra) of vluchtelingen uit landen met vervolging.

Themaweekend in de lokale kerk

Eerste weekend van februari? Weekend van de Vervolgde Kerk!  

Het weekend wordt ondersteund door de denominaties ECV, GOV, OAEG, VEG en VVP. De samenwerking tussen de vijf organisaties en de samenwerking met de diverse denominaties straalt die eenheid helemaal uit!

‘’We willen de lokale kerk dienen met lessen uit de Vervolgde Kerk. Vervolgde christenen leven ver weg maar ook heel dichtbij in België. Met dit weekend willen we de bewustwording rondom christenvervolging vergroten en handvatten aanreiken om heel concreet iets te doen voor onze broeders en zusters die vervolgd worden.

Het EAV-platform geloofsvervolging stelt diverse materialen ter beschikking die de lokale kerken vrij mogen inzetten.  Materialen voor bidstonden, jeugd/tieneravonden, preken en kinderclubs in het teken van vervolgde christenen. Vanuit de deelnemende organisaties zijn ook medewerkers beschikbaar om naar de lokale kerken toe te gaan. Om te preken, om een bidstond in te leiden of om een jeugdavond te leiden.

Alle materialen en actuele informatie is te vinden via www.vervolgdekerk.be 

Het Platform: ontstaan

Op dinsdagavond 4 december 2018 is er een werkgroep ontstaan rondom het thema van geloofsvervolging tijdens een netwerkbijeenkomst van de EAV aan de ETF. Vertegenwoordigers van diverse organisaties hebben samen gesproken over een samenwerking rondom dit thema. Op vrijdag 11 januari 2019 is de eerste bijeenkomst geweest. Na diverse vervolgoverleggen is de werkgroep een ‘officieel’ platform binnen de EAV geworden.

Deelnemende organisaties: Gave Veste vzw, Open Doors Vlaanderen, Hulp aan de Verdrukte Kerk, OMF België, De 4e Musketier België