EAV-platform GELOOFSVERVOLGING

EAV-Platform Geloofsvervolging

Het Platform: doelstelling

Weekend voor de Vervolgde Kerk: 5-7 februari 2021

De deelnemende organisaties werken samen rondom het onderwerp ‘geloofsvervolging’. We werken aan bewustwording in België rondom dit thema. Samen activeren we de kerk vanuit een dienende houding. We rusten hen toe om oog te hebben voor de vervolgde kerk wereldwijd en de vervolgde kerk in België.

We geloven dat geloofsverdieping vanuit het perspectief van de vervolgde kerk een waardevolle inbreng is voor de kerk in België. Het is de hoop dat dit ook leidt tot praktische ondersteuning door christenen en kerken in België voor onze broeders en zusters die wereldwijd met vervolging te maken hebben.

Ook in België hebben christenen te maken met geloofsvervolging (denk aan ex-moslims in asielcentra) of zijn zij gevlucht uit een land waar ze vervolgd werden. De deelnemende organisaties willen christenen en kerken bewustmaken van deze realiteit. Het is de hoop dat dit ook leidt tot praktische ondersteuning door christenen en kerken in België voor hen.

Het komt regelmatig voor dat christenen worden teruggestuurd naar het land van herkomst waar sprake is van geloofsvervolging. Vanuit hun eigen expertise, mogelijkheden en beperkingen hebben de deelnemende organisaties de vrijblijvende intentie om bij een al dan niet vrijwillige terugkeer van onze broeders en zusters, te proberen te zorgen dat zij ter plaatse geholpen worden en hier in België worden voorbereid op hun vertrek. Dit is afhankelijk van het lokale werkveld.

Themaweekend in de lokale kerk

Het eerste weekend vond plaats in februari 2020. Het volgende staat gepland van 5 tot 7 februari 2021.
Het weekend wordt ondersteund door de denominaties ECV, GOV, OAEG, VEG en VVP. De samenwerking tussen de vijf organisaties en de samenwerking met de diverse denominaties straalt die eenheid helemaal uit!

‘’We willen de lokale kerk dienen met lessen uit de Vervolgde Kerk,’’ aldus Jelle Rijkeboer die het Platform vertegenwoordigt. ‘’Vervolgde christenen leven ver weg maar ook heel dichtbij in België. Met dit weekend willen we de bewustwording rondom christenvervolging vergroten en handvatten aanreiken om heel concreet iets te doen voor onze broeders en zusters die vervolgd worden.’’

Het Platform stelt diverse materialen ter beschikking die de lokale kerken vrij mogen inzetten.  Materialen voor bidstonden, jeugd/tieneravonden, preken en kinderclubs in het teken van vervolgde christenen. Vanuit de deelnemende organisaties zijn ook medewerkers beschikbaar om naar de lokale kerken toe te gaan. Om te preken, om een bidstond in te leiden of om een jeugdavond te leiden.

‘’We kijken uit naar een bijzonder weekend waarin we de eenheid met de Vervolgde Kerk in de praktijk brengen.’’

Het Platform: ontstaan

Op dinsdagavond 4 december 2018 is er een werkgroep ontstaan rondom het thema van geloofsvervolging tijdens een netwerkbijeenkomst van de EAV aan de ETF. Vertegenwoordigers van diverse organisaties hebben samen gesproken over een samenwerking rondom dit thema. Op vrijdag 11 januari 2019 is de eerste bijeenkomst geweest. Na diverse vervolgoverleggen is de werkgroep een ‘officieel’ platform binnen de EAV geworden.

Deelnemende organisaties: Gave Veste vzw, Open Doors Vlaanderen, Hulp aan de Verdrukte Kerk, OMF België, De 4e Musketier België