Privacy & Persoonsgegevens

Hoofdlijnen Privacybeleid Gave Veste

Gave Veste hanteert een aantal principes die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Voordat we persoonsgegevens verzamelen stellen we ons een aantal vragen met betrekking tot proportionaliteit. Is het nodig om:

 • deze gegevens te verzamelen en verder te verwerken? Zijn er misschien andere manieren?
 • deze gegevens zo lang te bewaren?
 • al deze personen toegang te geven tot de gegevens?
 • deze gegevens aan een specifieke persoon te blijven koppelen, of kunnen we ze pseudonimiseren?

Door middel van de privacyverklaring en de communicatie die we doen naar de achterban van Gave Veste wordt getracht te voldoen aan de eisen rondom transparantie. Hierin wordt onder andere vermeld welke gegevens worden verwerkt, waarom, door wie, hoe lang en waar.

Gave Veste heeft een heldere en duidelijke privacyverklaring opgesteld. Dit moet ervoor zorgen dat betrokkenen weten hoe Gave Veste omgaat met persoonsgegevens. Om te komen tot die verklaring nemen we de GDPR, dit beleidsplan en voorbeelden van andere privacyverklaring van andere professionele en leidende vzw’s (zoals het Koning Boudewijn Fonds) als uitgangspunt.

Met betrekking tot beeldmateriaal en foto’s van personen die we zelf maken, vragen we altijd toestemming voor het plaatsen van de foto’s op een specifiek medium, met een specifiek doel. Wanneer betrokkenen besluiten om de toestemming in te trekken, dan geven we hier gevolg aan.

 

Privacyverklaring

Vanzelfsprekend respecteert Gave Veste je persoonsgegeven en de geldende  privacywetgeving. Wat dit concreet wilt zeggen, vind je hieronder terug.

Hoe verzamelt GAVE VESTE persoonlijke gegevens?

 • GAVE VESTE verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden (kerken) aan ons meedelen in het kader van bijvoorbeeld een opgestart buddy-programma.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt GAVE VESTE?

 • GAVE VESTE verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een met uw toestemming aangevraagde dienst.

Wanneer en waarom verwerkt GAVE VESTE persoonlijke gegevens?

 • GAVE VESTE verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:
  • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
  • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie op te sturen of een inschrijving op een zomerkamp te verzorgen);
  • of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. uw rijksregisternummer om een vrijwilligersverzekering te kunnen afsluiten voor u);

Hoe behandelt GAVE VESTE persoonlijke gegevens?

 • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bv. gezondheidsinformatie of bankrekeningnummer) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven):
  • Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven.
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaart GAVE VESTE persoonlijke gegevens?

 • We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen. We bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk of totdat u een verzoek heeft ingediend om uw persoonsgegevens die wij opslaan te verwijderen.

Bewaart GAVE VESTE mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

 • Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Denk aan complexe wachtwoorden op zowel de document zelf als de apparatuur waarmee we de gegevens verwerken.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

 • Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens, kunt u dat doorgeven via gaveveste@gmail.com
 • U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met gaveveste@gmail.com
 • U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die GAVE VESTE over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.