DISCIPELSCHAP

pexels-charlotte-may-5965828

Discipelschap: een cruciale uitdaging!

Gave Veste & Mahabba helpen jou en je kerk met discipelschap met christenen met een moslimachtergrond. Op deze pagina vind je meer informatie over dit cruciale thema.

De nieuwsbrief van maart 2021 had als thema: Discipelschap. Van harte aanbevolen om de nieuwsbrief te lezen. De lezers vinden hier een vervolg op de artikelen.

''Evangelisatie en discipelschap moeten allebei dezelfde boodschap hebben.'' Maar hoe gaat dat in de praktijk? Welke vragen hebben christenen met een moslimachtergrond? Welke uitdagingen zijn er? Hoe kan ik hen helpen? Welke materialen zijn er? We helpen jou en je kerk graag ook persoonlijk verder!

Hieronder vind je:

  • Meest gestelde vragen
  • Aanbod cursussen en trainingen
  • Toelichting cursussen in korte video's
  • Mogelijkheid om vragen te stellen

Van harte welkom op de netwerk- en inspiratieavond op 22 maart die volledig in het teken staat van discipelschap. Van 19u30 tot 21u15 via
Zoomlink: https://us02web.zoom.us/j/87864480533
Zoom ID: 878 6448 0533
Wachtwoord: gaveveste

''Maken we discipelen of willen we zoveel mogelijk bekeerlingen?''

Meest gestelde vragen

Wat is de kern van discipelschap met gelovigen met een moslimachtergrond (hierna 'MBB's': Muslim Background Believers)?  

Het gaat erom dat onze relatie met God niet afhankelijk is van de vroomheid van onze handelingen, maar gefundeerd is op Gods liefde, die nu geopenbaard is in en door Jezus. Het gaat erom dat Gods vergeving in Jezus niet een reden is voor ‘eigen wil eerst’ maar ons de vrijheid biedt om uit onszelf voor God te kiezen. Ons grote voorbeeld hierin is Jezus die uit liefde en ongedwongen zichzelf opofferde in lijn met de wil van Zijn Vader. 

Volgens deze redenering is discipelschap in essentie een gepast antwoord van ons mensen op de liefde en genade van God. Wij, daarmee bedoel ik zowel BMB’s als niet-BMB's, zijn dus samen discipelen onder één meester, Jezus ChristusZowel BMB’s als niet-BMB's staan op gelijke voet en moeten allebei leren leven volgens de wil van God. Meer nog, we hebben elkaar nodig. Wij mogen leren van hen, en zij mogen leren van ons.   

Wat zijn de grote vragen van MBB’s?

  • Wat moet ik doen om christen te zijn?
  • Welke rituelen horen hierbij?
  • Hoe moet ik bidden?
  • Hoe moet ik omgaan met mijn moslimfamilie?
  • Wat moet ik denken over de Islam?

Hoe beantwoord ik deze vragen? 

Er zijn helaas meestal geen eenvoudige antwoorden. Veel vragen komen uit de specifieke context van het leven van de BMB zelf. Het is dus nodig om samen met deze persoon te wandelen. Opnieuw, discipelschap is iets dat wij allemaal samendoen in verbondenheid met elkaar en Jezus.  

In het algemeen zullen BMB’s vanuit een meer islamitisch denkbeeld hun nieuw geloof benaderen (zoals het geval is met ieder persoon). Dit betekent dat er eventueel een grote nadruk gelegd wordt op het volgen van regels en rituelen. In het begin is het misschien wel beter om meer structuur te geven aan nieuwe gelovigen door bijvoorbeeld aan te moedigen dat zij elke dag het Onze Vader bidden en een tekst uit de Bijbel lezen. Naar mate van tijd zal de persoon zelf hun eigen ritme gaan bepalen. Tegelijkertijd is het nodig om de persoon herhaaldelijke te herinneren aan de basis van hun geloof, namelijk hun antwoord op de openbaring van Jezus als de Messias, hun verlosser en koning. 

Wat betreft de islam is het belangrijk dat zij hun eigen weg hierin vinden. Sommige BMB’s worden heel kritisch over alles wat de islam betreft, anderen beschouwen hun moslim verleden als een belangrijke sleutel in hun eigen bekering. Voor wij die niet-BMB's zijn blijven wij ‘outsiders’ en kunnen nooit vanuit persoonlijke ervaring spreken, zoals BMB’s dat kunnen.       

Hoe ontvang je als kerk MBB’s en begeleid je hen?

Waarschijnlijk is gemeenschap en verbondenheid wat een BMB het meest nodig heeft. Laat hen dus volledig participeren in het leven van de gemeenschap: kringen, bidstonden, avondmaal. Mensen leren best in de context van gemeenschap. Het is een kwestie van vallen en opstaan, dus wees geduldig, communiceer duidelijk en bid voortdurend.  

Wil je meer weten over gastvrijheid in de kerk en praktische tips? Bekijk dan onze webpagina over gastvrijheid: www.gaveveste.be/gastvrijheid 

Hoe breng je dan wel op een gezonde manier de boodschap van vrijheid over?

Door uit te leggen dat de motivatie voor ons gehoorzaamheid één van liefde is in plaats van. plicht. We gehoorzamen God, niet omdat wij moeten maar omdat wij willen. Wij hebben God lief omdat Hij ons eerst liefhad (1 Johannes 4:19).

Hoe ziet een ‘gezonde’ uitnodiging er uit?  

We nodigen mensen uit om God te leren kennen in en door Jezus. Hierbij hoort de uitnodiging om Jezus te volgen en zijn geboden te gehoorzamen. De uitnodiging is niet om te behoren tot een bepaalde club of cultuur. Men mag nooit de indruk hebben dat zij ‘Westers’ moeten worden om Jezus te volgen. De nieuwe gemeenschap dat wij allemaal mogen toebehoren is gericht op de persoon en werk van Jezus, niets meer en niets minder. Samen volgen wij Jezus, en nodigen we anderen uit om ons te vergezellen op deze weg naar herstel in de nieuwe schepping. 

Uiteraard zal het leven van deze nieuwe gemeenschap zich vertalen in de cultuur en gewoonten van een bepaalde plaats, maar aangezien onze maatschappij nu zo multicultureel geworden is, moeten wij ons niet durven afvragen of er bepaalde veranderingen in onze kerken nodig zijn zodat wij niet hele groepen van de bevolking uitsluiten?   

Aanbod trainingen en cursussen

Red Gray Steps to Bicycle Safety Infographic (3)

Wil je meer weten over het aanbod? Neem dan contact met ons op via info@gaveveste.be of bel 0483 / 319925.

Cursussen Evangelisatie & Discipelschap

Al Massira

Al Massira is een cursus om mensen op weg te helpen in hun zoektocht naar de Waarheid. Al Massira wil kleine vriendengroepen van Arabisch, Farsi-sprekenden en andere talen op een soortgelijke manier mee op reis nemen. Het reisdoel is het vinden van antwoorden op levensvragen die de ware identiteit van de Messias onthullen.

Meer nog dan de Alpha-cursus richt deze cursus zich op mensen met een achtergrond in het Midden-Oosten. Tijdens de Al Massira training kan je kennis maken met Al Massira en toegerust worden om zelf de cursus te geven.

In samenwerking met Al Massira Nederland geeft Gave Veste de Al Massira training in België. Herman Aerts is opgeleid om de training voor nieuwe cursusgevers te geven. Na de tweedaagse training helpt/coacht hij cursisten om de Al Massira cursus ook daadwerkelijk te geven.

Come Follow Me

Come Follow Me is een discipelschapscursus die speciaal is geschreven voor nieuwe gelovigen in Jezus met een moslimachtergrond. Het is relevant voor de problemen waarmee ze worden geconfronteerd, is geworteld in inductieve Bijbelstudie. De cursus is gemaakt voor gebruik op een regelmatige, relationele manier (1: 1 of in een groep). Het is ook reproduceerbaar, zodat degenen die de cursus voltooien, het op hun beurt met anderen kunnen gebruiken.

Het studieboek is beschikbaar in meerdere talen, waaronder Farsi, Dari, Arabisch en Bengaals.

Gelovigen met een moslimachtergrond (BMB's) zouden dit pad van discipelschap niet alleen moeten bewandelen. Ze hebben reisgenoten nodig.

Veritas

De Veritas Cursus is een cursus ontwikkeld voor gewone gemeenteleden, voorgangers, kerkenraadsleden en oudstenteams. Deze cursus helpt mensen om grondig de tekst van de Bijbelgedeelten te bestuderen, zodat je kan ontdekken wat God in dat gedeelte wilt zeggen. Je leert onderscheidingsvermogen, zodat je zelf kan weten wat een gedeelte wel of niet zegt. Zo word je niet meer afhankelijk van wat anderen zeggen of denken, maar kan je zelf weten wat God door de geschriften van Paulus, Mozes, Jesaja enz. bedoelde

De Veritas Cursus is een vaardigheidsopleiding. Niet alleen kennis neemt toe. Je krijgt vooral vaardigheden om het proces van exegese op een Bijbelgedeelte toe te passen.

 

Cursussen voor de kerk

Cursus Kerk & Vluchteling 

De cursus kerk & vluchteling is volledig vernieuwd. Meer dan voorheen is de cursus gericht op de praktijk. Zo is er bijvoorbeeld elke cursusavond een vluchteling die iets vertelt over zijn/haar vluchtverhaal, bekering of leven een asielcentrum. Ook zoeken we samen naar mogelijkheden om in teamverband uit te reiken naar vluchtelingen.

We komen graag langs om te zien of de cursus in jouw kerk (of samen met andere kerken) gegeven kan worden. Ter voorbereiding organiseren we bijvoorbeeld een informatieavond voor christenen uit de regio.

Tijdens de vier cursusavonden krijg je een beeld van de verschillende aspecten van het omgaan met vluchtelingen. In de cursus krijg je handreikingen om in eigen omgeving aan het werk te gaan onder asielzoekers.

Sharing Lives

Angst voor de (radicale) Islam is één van de grootste obstakels voor christenen om hun leven en het evangelie met moslims te delen.

Hoewel  voor zo’n negatieve houding t.o.v. de Islam en moslims allerlei argumenten aan te voeren zijn, staat ze op gespannen voet met de houding van zelfopofferende liefde en genade waarin Jezus ons is voor gegaan.

Het doel van deze cursus is dan ook om cursisten te helpen hun hun houding van vrees, achterdocht, vooroordeel ten opzichte van de Islam en moslims te erkennen en voor Gods Aangezicht te brengen en van Hem te leren om een houding van genade aan te nemen, zonder in naïviteit te vervallen.

De cursus draagt de naam “Leven met Moslims” (uit het Engels “Sharing Lives”) omdat de verwachte uitkomst van de cursus is dat de cursisten bereid zijn hun leven met hun moslimse naaste te delen.

Kairos Cursus

Waar vind ik antwoorden op mijn vragen over de rol van de kerk in de wereld? Wat kan ik doen? Veel christenen lopen met deze vragen. Vaak houdt hun zoektocht daar op. Om die reden is Kairos ontwikkeld. Een cursus voor christenen die er werk van willen maken!

In negen lessen laat die Gods plan met de mensheid zien. Je raakt gemotiveerd en krijgt een Bijbels, historisch, cultureel en structureel kader en daarbinnen kun je eigen keuzes en afwegingen maken. Passend bij jouw kerkelijke en persoonlijke omstandigheden.

Je gaat erover lezen en reflecteren. Dit vraagt ruim twee uur voor elke les. Films, groepsgesprekken, rollenspelen en gebed zorgen verder voor de afwisseling.

Deze cursus wordt gegeven door Kairos Belgie en bevelen wij van harte aan. 

Vragen & opmerkingen

We helpen je graag verder!