VORMING & BIJEENKOMSTEN

_MG_6043_1

Gave Veste ondersteunt en geeft vorming

Gave Veste hecht veel belang aan het ondersteunen van vrijwilligers en kerken/gemeenten. Dit doen we op drie manieren:

Gave Veste komt graag langs in je gemeente voor een vormingsavond of training. We verzorgen over diverse onderwerpen vormingen. Een onderdeel van dit vormingstraject is een cursus. De focus in de cursussen leggen we steeds meer op praktische toepassing.

Aanbod toegelicht

Cursusaanbod

Kerk & Vluchteling

De cursus kerk & vluchteling is volledig vernieuwd. Meer dan voorheen is de cursus gericht op de praktijk. Zo is er bijvoorbeeld elke cursusavond een vluchteling die iets vertelt over zijn/haar vluchtverhaal, bekering of leven een asielcentrum. Ook zoeken we samen naar mogelijkheden om in teamverband uit te reiken naar vluchtelingen.

Meer via: Cursus Kerk & Vluchteling

Al Massira 

Al Massira is een meertalige (video) cursus om mensen op weg te helpen in hun zoektocht naar de Waarheid. Jezus (de Messias) ondernam een wandeltocht naar een plaats genaamd Emmaüs. Hij ging op pad met twee vrienden die op zoek waren naar antwoorden op actuele, brandende vragen. Door de tekenen van de profeten uit te leggen gaf Hij hun de antwoorden die ze zochten.

Al Massira wil kleine vriendengroepen van Arabisch, Farsi-sprekenden en andere talen op een soortgelijke manier mee op reis nemen. Het reisdoel is het vinden van antwoorden op levensvragen die de ware identiteit van de Messias onthullen.

Meer via: Al Massira

Sharing Lives

Sharing Lives is opgericht om christenen in Europa te helpen hun leven te delen met hun moslimburen. Wij geven training en coaching aan kerken, christelijke organisaties en individuele christenen om hun leven te delen met moslims. van angst naar liefde!

Meer via: Sharing Lives

Come Follow Me

Come Follow Me is een meertalige discipelschapscursus die speciaal is geschreven voor nieuwe gelovigen in Jezus met een moslimachtergrond. Het is relevant voor de problemen waarmee ze worden geconfronteerd, is geworteld in inductieve Bijbelstudie. De cursus is gemaakt voor gebruik op een regelmatige, relationele manier (1: 1 of in een groep). Het is ook reproduceerbaar, zodat degenen die de cursus voltooien, het op hun beurt met anderen kunnen gebruiken.

Meer via: Come Follow Me

Kairos-cursus

Waar vind ik antwoorden op mijn vragen over de rol van de kerk in de wereld? Wat kan ik doen? Veel christenen lopen met deze vragen. Vaak houdt hun zoektocht daar op. Om die reden is Kairos ontwikkeld. Een cursus voor christenen die er werk van willen maken!

Meer via: Kairos Cursus

Preken en Presentaties

Medewerkers van Gave Veste komen graag spreken in je gemeente. Betrokkenheid bij vluchtelingen begint met de juiste informatie. Om die reden geeft Gave Veste graag preken en/of presentaties in je gemeente over christelijk werk onder vluchtelingen.

We delen graag een Bijbelse visie op vluchtelingen, migratie en vreemdelingen. In overleg met de gemeenteverantwoordelijke bekijken we welk onderwerp het best aansluit.

Meer via: Preek of presentatie

Netwerk- en inspiratieavonden

Gave Veste organiseert in verschillende regio's netwerk- en inspiratieavonden voor christenen die contact (willen) hebben met vluchtelingen.

We brengen christenen samen die contact (willen) hebben met vluchtelingen. We willen bestaande werkingen versterken en zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Toerusting, verbinding, bemoediging en inspiratie staan centraal.

Meer via: Netwerk- en inspiratieavonden