ANIMATIEWERK

20170618-Gave-Harderwijk-hires-4842

Wat is animatiewerk?

In de Asielcentra en Lokale Opvang Initiatieven leven vluchtelingen in afwachting van hun asielverzoek. Dit zijn kinderen, tieners, jongeren, vrouwen en mannen. Vaak ziet een asielcentrum graag dat er aan deze mensen animatie aangeboden wordt. De vrijwilligers van de animatie werken in teamverband, om als team een activiteit te organiseren.

Animatie in asielcentra is heel divers: voor ieder wat wils! Zo is er animatie die specifiek is gericht op  kinderen, tieners of jongeren. Maar u kunt zich ook richten op vrouwen of mannen. Daarnaast is er ook een focus mogelijk op een bepaald soort activiteit. Denk aan taalles, computerles of huiswerkbegeleiding. Via deze pagina zijn enkele concrete voorbeelden te zien.

Hoe bieden we animatiewerk aan?

Animatie wordt aangeboden aan de asielcentra vanuit Gave Veste. Vaak is er nood aan (één van) deze vormen van animatie en zal een asielcentrum dit graag willen ontvangen. Iemand van Gave Veste neemt samen met het team contact op met het asielcentrum om een animatiedienst aan te bieden, zodat het animatieteam kan starten met animatie activiteiten op het asielcentrum.

Neutraliteit in asielcentra

Een voorwaarde bij dit vrijwilligerswerk is: op het asielcentrum moeten alle activiteiten neutraal zijn voor wat betreft ideologie, politiek en/of godsdienst. Als vrijwilliger moet je officieel neutraal zijn. Het animatie team van Gave Veste houdt zich aan de afspraak om binnen de activiteiten op het asielcentrum neutraal te moeten zijn.

Ingeval er op den duur goede contacten ontstaan is het goed om vluchtelingen eventueel uit te nodigen, en te ontvangen bij je thuis of ergens anders. Vluchtelingen mogen het terrein verlaten. Voor hen is het plezant om even in een andere omgeving te zijn. Het kan voor beiden fijn zijn om een relatie van vertrouwen en/of een vorm van vriendschap op te bouwen. In deze gelijkwaardige relatie kan je als (buddy) vriend veel voor hen betekenen. Wil je een vriend zijn van een vluchteling? Dat kan!

Animatiewerk via Gave Veste?

Als animatie-vrijwilliger bij Gave Veste maak je deel uit van een team van mensen die hetzelfde werk doen: je staat er niet alleen voor, je organiseert binnen teamverband samen de animatie activiteiten. Op team-ontmoetingen onder leiding van een medewerker van Gave Veste is er gelegenheid om ervaringen te delen en vragen te bespreken.

Daarnaast biedt Gave Veste de volgende zorg voor de animatievrijwilligers:

  • Goede vorming: de basiscursus Kerk en Vluchteling en diverse vervolgtrainingen.
  • Een onthaalgesprek (over motivatie, uw eigen wensen, hoe aan de slag te gaan, afspraken maken)
  • De vrijwilliger is verzekerd via een vrijwilligersverzekering.
  • Er kan in een beperkte onkostenvergoeding worden voorzien.

Wilt u animatie-vrijwilliger worden bij Gave Veste? Stuur dan een bericht naar Jelle Rijkeboer via jelle@gaveveste.be of bel 0483 / 31 99 25