MOEDER- EN KIND WEEKEND

tilt-shift-lens-photography-of-woman-wearing-red-sweater-and-1027931 (1)

Wat is het Moeder- en Kindweekend?

In het weekend van 12 tot 14 november organiseren we het Moeder- en Kindweekend. Het is een weekend voor alleenstaande vluchtelingenmoeders met hun kinderen. Een weekend lang plezier, ontspanning en aandacht voor moeder, kind en God.

Alleenstaande vluchtelingenvrouwen met kinderen vormen een kwetsbare groep binnen de huidige vluchtelingenstroom. Voor deze doelgroep organiseren we een ontspannend weekend. Zo kunnen deze vrouwen en hun kroost even weg uit de stress en spanningsvolle situaties waarin zij zich bevinden.

Een leven als alleenstaande ouder is bijzonder zwaar. Moeders hebben vaak te maken met onzekerheid inzake hun asielprocedure, moeten een leven opbouwen in een andere cultuur en eveneens binnen deze cultuur hun kinderen opvoeden. Daarom organiseren we specifiek voor deze doelgroep een ontspannend weekend waarin ze (soms voor het eerst) in aanraking komen met het evangelie.

”Er was hier zoveel liefde merkbaar.”

Hoe ziet het weekend eruit?

We organiseren een weekend op een rustige, kindvriendelijke locatie. De focus van het weekend is individuele aandacht voor vrouwen en kinderen. Er is een apart programma voor vrouwen en kinderen zodat moeders even ontlast zijn van de dagelijkse zorg voor de kinderen. Kinderen krijgen een eigen programma op maat waar zij volop plezier kunnen maken, creatief zich kunnen uitleven en sporten in de natuur. De maaltijden zijn steeds gezamenlijk. We voorzien elk weekend ook één activiteit waarbij moeders en kinderen samen een leuke tijd hebben.

De kinderen reageren vaak met opmerkingen als “Ik wou dat dit voor altijd was!” en “Mag ik hier blijven wonen?” Veel vrouwen komen toe op het weekend met veel stress en spanning. Het vertrek naar huis daarentegen is vaak met een mooie glimlach op hun gezicht. Het doet hen allen zichtbaar deugd; ”Er was hier zoveel liefde merkbaar.”

Hoe kan ik meehelpen?

Vrijwilliger worden

Het weekend kan niet worden georganiseerd zonder de hulp van vrijwilligers. Mee doen kan ik het keukenteam, kinderteam, vrouwenteam, vervoersteam of ontspanningsteam. In aanloop naar de zomer verschijnen er concrete vacatures op deze pagina.  Meer informatie via over concrete mogelijkheden:  lara@gaveveste.be 

Moeders uitnodigen

Ken je moeders met kinderen met een vluchtelingenachtergrond? Nodig hen dan zeker uit voor dit weekend. Aanmeldingen doorgeven kan via lara@gaveveste.be 

Financieel steunen

Dit weekend kan alleen doorgaan met steun van giftgevers. De bijdrage die we van de vrouwen vragen is zeer laag om iedereen toegang te geven. Het organiseren van het weekend kost ongeveer €2500.

Maak je gift over via
Gave Veste vzw
BE49 7360 3127 3571
o.v.v. Moeder- en Kindweekend 

Verslag Moeder- en Kindweekend 2018

“Ik ben niet langer alleen, ik ben enorm bemoedigd hier en mijn geloof is gegroeid", dat zijn de woorden van één van de moeders na afloop van het Moeder- en Kindweekend. Van 2-4 november 2018 vond het derde Moeder- en Kindweekend plaats. Als team van 18 vrijwilligers ontvingen we in totaal negen vrouwen en 20 kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar.

Zes externe vrijwilligers waren aanwezig om workshops te geven. Petra maakte pralines met de vrouwen: ze waren zo trots op het resultaat! Iris en Sara zorgden voor een ontspanmoment voor elke vrouw, Febe verzorgde samen met haar man een geweldige fotoshoot van ieder gezin en Carmen bracht een heerlijk ontspannende zaterdagavond met muziek & dans waarin we veel gelachen hebben. Het is zo mooi om vluchtelingen vrouwen en kinderen te zien genieten.

Supertrots ben ik op het vaste team, zij waren het die de diepte zijn ingegaan met de vrouwen, het evangelie verteld hebben aan de kinderen, geknuffeld hebben met de baby’s en heerlijke maaltijden voorzien hebben. Ze hebben hard gewerkt, want het was een pittige groep. Maar God was bij ons, en de vrouwen en kinderen hebben dat gevoeld.

Eén van de vrouwenwerkers vertelde: “het is zo bijzonder om Binta hier te ontmoeten. Zij meldde zich op het laatste moment nog aan, het is een wonder dat ik haar whats-appje heb gezien in alle drukte van die dag. Ze blijkt vlakbij mij te wonen en vertelde me dat ze al lange tijd opzoek is naar een kerk maar niet naar binnen durfde. Nu heb ik haar ontmoet en kan ik haar uitnodigen voor de interculturele koffieochtenden die ik organiseer in mijn kerk.”

Voor vragen over het Moeder- en Kindweekend mag je altijd contact opnemen met Lara via lara@gaveveste.be