NETWERK & INSPIRATIEAVONDEN

pexels-pixabay-355952

Netwerk- en Inspiratieavonden

Gave Veste organiseert in verschillende regio's netwerk- en inspiratieavonden voor christenen die contact (willen) hebben met vluchtelingen.

We brengen christenen samen die contact (willen) hebben met vluchtelingen. We willen bestaande werkingen versterken en zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Toerusting, verbinding, bemoediging en inspiratie staan centraal.

De insteek van de avonden is afwisselend. De ene keer ligt de focus op netwerken en ontmoeting, de andere keer op inspiratie en bemoediging.

De bijeenkomsten maken onderdeel uit van de vrijwilligerswerking van Gave Veste waarin we christenen stimuleren om contact te leggen met vluchtelingen. Meer lezen over de vrijwilligerswerking van Gave Veste? Klik hier.

Data & Regio's

Details over locatie en thema volgen op deze pagina in aanloop naar de hieronder genoemde data.

Antwerpen (Bruggenbouwersavond)
Dinsdag 19 oktober
18u00 (start maaltijd) en 19u30 (start programma)
Bijbelhuis, Lange Dijkstraat 50.

Thema voor de Bruggenbouwersavond:
Is Allah een god van liefde?
Ieder hoofdstuk van de Koran, behalve één, begint met de woorden:
”In de Naam van God, de genadevol, de barmhartige.”
Hoe denken moslims over wie God is?
Is vergeving van zonden terug te vinden in de islamitische traditie? En kunnen wij bruggen bouwen tussen de christelijke en islamitische ideeën over genade, zonde en vergeving?

Welkom op de volgende Bruggenbouwersavond. De najaarseditie gaat fysiek door in het Bijbelhuis. Om 18u00 starten we met een maaltijd. Het programma start om 19u30. Welkom om 18u00, maar voel je vrij om later aan te sluiten.

Inleiding door David (coördinator Mahabba Gebedsnetwerk)
Locatie: Lange Dijkstraat 50, Antwerpen

Organisatie: Bijbelhuis Antwerpen, Evangelie & Moslims, Gave Veste/Mahabba

Al Massira-training
23 oktober - Hoofdstraat 41, Hechtel-Eksel (Sofa & zo)
25 oktober - Online
28 oktober - Online

De training rust je toe en geeft je materialen in handen om op een sprekende wijze het evangelie te delen met anderstaligen. Vele zoekende 'zonen van Ismaël' vinden de Messias en een relatie met onze relationele God.

Alle informatie via www.gaveveste.be/al-massira

Brugge (Vormingsavond)
Vorming rondom gastvrij evangeliseren.
Jezus delen met vluchtelingen.
Interkerkelijke vorming voor Brugse christenen rondom gastvrijheid en het evangelie delen met vluchtelingen.

19u.30’: Inloop met koffie en gebed.
20u.00’: Start programma.
22u.00’: Einde voorzien.

Voorstellen voor laagdrempelig meedoen bij bestaande werkingen.
Vorming rondom gastvrijheid en evangelisatie

15 november 2021
Gebouw Tabor
Dampoortstraat, 168
8310 Sint-Kruis (Brugge)