Missie & Visie

IMG_5939

Gave Veste wil een brug vormen

Gave Veste is een vzw voor het werk onder vluchtelingen in België. Het is ons verlangen dat vluchtelingen in België worden gezien en geliefd. We willen dat vluchtelingen kennis maken met het evangelie van Jezus Christus. Gave Veste bestaat om de kerken in België te bewegen om Recht, Barmhartigheid en Geloof te delen met vluchtelingen

Gave Veste probeert christelijke gemeenten en vluchtelingen met elkaar in contact te brengen. Gave Veste helpt vluchtelingen door hulpverlening en begeleiding en geeft handvatten aan christelijke gemeenten om de vluchtelingen bij te staan.

''Het vaderhart van God is vol liefde voor vluchtelingen. Die liefde mogen wij doorgeven aan vluchtelingen.''

Hoe gaan we te werk?

Gave Veste wil dat overal in Vlaanderen waar vluchtelingen wonen, zij gastvrij worden ontvangen door lokale kerken en christenen. Daarom ondersteunt Gave Veste de plaatselijke kerken, christelijke verenigingen en -organisaties in hun missionaire, pastorale en diaconale activiteiten onder vluchtelingen. Dit doet Gave Veste door het geven van voorlichting, toerusting en begeleiding. De bedoeling is dat christenen worden geactiveerd tot het werk voor vluchtelingen. Gave Veste ondersteunt hen vervolgens in christelijk werk onder vluchtelingen.