Geschiedenis

DSCN0194

Hoe het eens begon...

Gave Veste vzw is opgericht op 30 november 2009. In de jaren daarvoor is veel pionierswerk verricht. In die jaren zijn contacten gelegd, voorlichtingen gegeven in christelijke gemeenten en kerken, cursussen gegeven met als doel dat er een groep christenen in Vlaanderen een soortgelijke werking zouden beginnen zoals stichting Gave dat in Nederland doet.

Vanuit het pionierswerk ontstond een netwerk en een team. Het team heeft ervoor gekozen om een eigen vzw op te richten en om Sjaak van Leijenhorst uit te nodigen de dagelijkse leiding op zich te nemen. Er werden Algemene Leden en Bestuursleden gevraagd. Op 30 november 2009 werd de vzw Gave Veste officieel opgericht.

Op 27 juni 2010 is de familie Van Leijenhorst uitgezonden vanuit zijn gemeente in Hendrik Ido Ambacht, om vanuit België voor Gave Veste te gaan werken. Per 21 augustus 2010 is de familie Van Leijenhorst verhuist naar Mechelen. Vanaf dat moment is Sjaak het werk voor Gave Veste vanuit België gaan doen. Ze hebben hier lang naar uit gezien.

De werking van Gave Veste is de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Ook het team wordt elk jaar breder. Inmiddels behoren David, Luc, Lara en Annemie tot het vaste team van medewerkers. Op de achtergrond dragen vele anderen hun steentje bij. bijvoorbeeld in het bestuur of als buddy. Sally en Roland, betrokkenen van het eerste uur zijn nog altijd actief voor Gave Veste.

In 2018 is Gave Veste een samenwerking aangegaan met Mahabba België. Mahabba is een gebedsbeweging met als doel elke christen te motiveren en mobiliseren om hun moslim naaste lief te hebben. Deze gebedsbeweging is onderdeel geworden van Gave Veste.

1 juni 2020: Nieuwe directeur, nieuwe fase

Op 1 juni 2020 begon een nieuwe fase in de werking van Gave Veste. Sjaak van Leijenhorst verhuist terug naar Nederland en geeft het stokje door aan Jelle Rijkeboer. Sjaak heeft altijd aangegeven voor 10 jaar naar België te komen om hier een christelijke werking onder vluchtelingen te starten.

In oktober 2016 verhuisde Jelle vanuit Hellevoetsluis naar Mechelen vanwege zijn huwelijk met Hanna. In december 2016 kwam Jelle het team van Gave Veste versterken op uitnodiging van Sjaak. Na een reeds geplande stage in het Europees Parlement hervatte Jelle zijn werk bij Gave Veste in de zomer van 2017.

In drie jaar tijd werkten Jelle en Sjaak steeds nauwer met elkaar samen in het leiden van Gave Veste. Met de wisseling van het directeurschap eindigt weliswaar de pioniersfase, de missie en visie blijven kaarsrecht overeind staan.