Geschiedenis

DSCN0194

Hoe het eens begon...

Gave Veste vzw is opgericht op 30 november 2009. In de jaren daarvoor is veel pionierswerk verricht. In die jaren zijn contacten gelegd, voorlichtingen gegeven in christelijke gemeenten en kerken, cursussen gegeven met als doel dat er een groep christenen in Vlaanderen een soortgelijke werking zouden beginnen zoals stichting Gave dat in Nederland doet.

Vanuit het pionierswerk ontstond een netwerk en een team. Het team heeft ervoor gekozen om een eigen vzw op te richten en om Sjaak van Leijenhorst uit te nodigen de dagelijkse leiding op zich te nemen. Er werden Algemene Leden en Bestuursleden gevraagd. Op 30 november 2009 werd de vzw Gave Veste officieel opgericht.

Op 27 juni 2010 is de familie Van Leijenhorst uitgezonden vanuit zijn gemeente in Hendrik Ido Ambacht, om vanuit België voor Gave Veste te gaan werken. Per 21 augustus 2010 is de familie Van Leijenhorst verhuist naar Mechelen. Vanaf dat moment is Sjaak het werk voor Gave Veste vanuit België gaan doen. Ze hebben hier lang naar uit gezien.

De werking van Gave Veste is de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Ook het team wordt elk jaar breder. Inmiddels behoren Eline, Jelle, David, Luc, Karen en Duane tot het vaste team van medewerkers. Op de achtergrond dragen vele anderen hun steentje bij. bijvoorbeeld in het bestuur of als buddy. Sally en Roland, betrokkenen van het eerste uur zijn nog altijd actief voor Gave Veste.

In 2018 is Gave Veste een samenwerking aangegaan met Mahabba België. Mahabba is een gebedsbeweging met als doel elke christen te motiveren en mobiliseren om hun moslim naaste lief te hebben. Deze gebedsbeweging is onderdeel geworden van Gave Veste.