Wat doet
Jelle bij Gave Veste?

Directeur Gave Veste

Toerusting & vorming

Coördinatie & Communicatie

Jelle bij Gave Veste

Vanaf 1 juni 2020 ben ik aangesteld als directeur van Gave Veste.

In oktober 2016 verhuisde ik vanuit Hellevoetsluis naar Mechelen vanwege mijn huwelijk met Hanna. In december 2016 kwam ik het team van Gave Veste versterken op uitnodiging van Sjaak. Na een reeds geplande stage in het Europees Parlement hervatte ik het werk bij Gave Veste in de zomer van 2017. In drie jaar tijd werkten Sjaak en ik steeds nauwer met elkaar samen in het leiden van Gave Veste.

‘’Met de wisseling van directeur blijft de visie van Gave Veste staan: een brug vormen tussen christenen en vluchtelingen om de Liefde van Jezus in Woord en Daad te delen.’’

Het is mijn verlangen dat christenen in ons land staan voor het Recht van de vluchteling, Barmhartigheid tonen aan vluchtelingen en hun Geloof delen met mensen op de vlucht.

''Misschien zijn wij wel meer vreemdeling dan de vluchteling''

Toerusting & vorming

Ik spreek in gemeenten en ik geef cursussen, vormingen en begeleiding om christelijk werk onder vluchtelingen op te zetten. Ik geef handvatten mee om in contact te komen met vluchtelingen en waardevolle vriendschappen op te bouwen met asielzoekers. Dit alles om christenen te bemoedigen om Gods liefde aan vluchtelingen te tonen.

''De liefde van de Heere Jezus in Woord & Daad delen met vluchtelingen ''

Coördinatie & Communicatie

Binnen Gave Veste coördineer ik diverse werkingen en ondersteun medewerkers in de uitvoering hiervan.

Het is cruciaal voor een organisatie als Gave Veste dat christenen uit gans België betrokken raken bij onze werking. Om die reden is goede communicatie onmisbaar. Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat de betrokkenheid en bekendheid van Gave Veste enorm is gestegen. Mede door een inhaalslag op het gebied van communicatie en PR. Denk aan de nieuwe website, de actieve Facebookpagina en de tweejaarlijkse nieuwsbrief. Voor al deze zaken ben ik binnen de organisatie verantwoordelijk. Dit alles met als doel om kerken en individuele christenen warm te maken voor het werk met vluchtelingen.

''Je moet mensen eerst van de zee laten houden, dan gaan ze vanzelf wel een boot maken''

EAV-Platform Geloofsvervolging

Begin 2019 ontstond er een samenwerking tussen vijf  organisaties op het gebied van geloofsvervolging. Dit is uitgemond in een officieel EAV-Platform. Vanuit Gave Veste mag ik dit platform voorzitten. Samen werken we aan bewustwording in de kerk op dit gebied. We dienen de kerk door de lessen uit de Vervolgde Kerk aan te bieden aan de kerk in België.

We organiseren een jaarlijks weekend in het kader van de Vervolgde Kerk. We stellen een pakket materialen samen om in lokale kerken te gebruiken.

Vanuit meer bewustwording hopen we dat christenen om gaan zien naar vervolgde broeders en zusters verder weg, en, voor Gave Veste zeer relevant: bij u en mij om de hoek. Denk aan ex-moslims in asielcentra. Ook hopen we vluchtelingen die uitgezet worden naar landen met vervolging goed worden voorbereid en in het land van herkomst goed worden opgevolgd.

Administratie

Om te zorgen dat alle buddy’s en veldwerkers daadwerkelijk de liefde van Jezus kunnen delen, is er veel administratief werk nodig. Zonder dit werk is het voor de mensen in het veld onmogelijk om hun werk ongestoord te doen. Dat is de reden dat een deel van het takenpakket van mij ligt in het bieden van (administratieve) support aan al deze veldwerkers.

Spreken in kerken

Namens Gave Veste mag ik voorgaan in diverse kerken doorheen Vlaanderen. Met veel enthousiasme mag ik vanuit Gods Woord spreken over het thema ‘vreemdelingen en vluchtelingen’. Op deze manier bouw ik mee aan de kerk in Vlaanderen. De meerderheid van de kerken in Vlaanderen zijn niet-Vlaams (migrantenkerken). Dit versterkt het verlangen om mee te bouwen aan een brug tussen kerk en vluchteling en ook de 'Vlaamse-kerk' te verbinden met de vaak onbekende 'migrantenkerken.'

06
IMG_5939
20181009_225837
0eb6359c-b49c-4fb8-a698-47f5b228233f (1)
IMG_1637

Jelle steunen?

Rekeningnummer

BE14 7360 4828 8583

BIC: KREDBEBB

t.a.v. Steun Jelle Rijkeboer

jelle.tfc@gmail.com / jelle@gaveveste.be

NIEUWSBRIEF JELLE

Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden van Jelle? Meld je dan aan voor zijn nieuwsbrief
AANMELDEN