GASTVRIJHEID

2017-09-30-05-33-33-1100×733

Wees gastvrij en uitnodigend

Gastvrijheid is een Bijbelse opdracht. Jezus zegt: heb uw naaste lief als uzelf. Het is mooi als je vluchtelingen in je kerkelijke gemeente welkom ontvangt.

Gastvrijheid begint met een houding van de gemeente als geheel. Dat begint met bewustwording. Bijvoorbeeld van het feit dat een kerk een subcultuur vormt met eigen ongeschreven gewoonten en gebruiken. Maar ook bewustwording dat je geen speciale gave of talenten nodig hebt om vluchtelingen en migranten te verwelkomen! Het is een taak van alle gelovigen. Alle gelovigen kunnen het. Want: je hoeft niet perfect te zijn.

“Ik ben zo blij met mijn kerk, het is mijn familie”

Gastvrijheid & de Eredienst

In de eredienst kan je een aantal dingen doen om een vluchteling zich thuis te laten voelen. Hieronder een aantal suggesties die helpen om de gastvrijheid te bevorderen:

 1. Heet iedereen welkom (bij de ingang en eventueel ook via kansel/podium). Stap zelf op mensen af. Ze vinden het juist gastvrij als je hen actief benadert en aanspreekt. Wij Vlamingen willen misschien dat als we nieuw zijn even met rust gelaten worden en de kat uit de boom kijken. In andere culturen wil men juist direct, hartelijk en warm welkom geheten worden.
 2. Maak duidelijk hoe de dienst gaat verlopen: deel een (standaard)liturgie/programma uit. Hoe spontaan je ook denkt dat je dienst verloopt er zit echt altijd een bepaalde regelmaat in
 3. Zorg voor vertaling van de kerkdienst en gebruik begrijpelijke taal in de dienst. Denk aan Google Translate als optie. Dat is verre van perfect, maar dat hoeft ook helemaal niet.
  Een andere optie is het op voorhand sturen van een spraakbericht van 2 minuten met de grote lijnen van de preek. Dan hebben ze de grote lijn en is Google Translate beter te volgen.
  Vertaling via headphones of simultaan vertaling zijn ook prima opties.Het taalbeheersingsniveau van het Nederlands van vluchtelingen kan voldoende zijn om de preek zonder vertaling te kunnen volgen. Herhaal de preek eventueel achteraf nog eens in eenvoudige woorden. Vluchtelingen oefenen het Nederlands meestal graag.

  Elke vorm van vertaling heeft voordelen en nadelen. Niets is perfect!

  Vraag niet teveel van de vertaler, geef hem of haar de tijd om erin te groeien. Zorg dat de vertaler voldoende informatie krijgt voorafgaand aan de dienst.

 4. Laat de spreker in de dienst aandacht schenken aan de vluchtelingen door een hand te geven of iets dergelijks. Juist in niet-westerse culturen is dat heel belangrijk. Zo voelen vluchtelingen zich welkom. Denk ook aan kinderliederen in de taal van nieuwkomers. 
 5. Maak in de kerkdienst gebruik van liederen in de taal van de vluchtelingen. Denk aan het  Songbook van Gave Nederland met 43 liederen in de meest gangbare talen. Beschikbaar voor OPS, Powerpoint, PDF en YouTube-liederen met fonetische teksten.Maak gebruik van de liederen beschikbaar via Songs2Serve. Liederen die gezongen worden in de kerken van bijvoorbeeld Iran, Syrië, Eritrea of El Salvador.

 

Waarde van persoonlijke contacten

De ultieme vorm van gastvrijheid is samen eten. Bedenk hoe je dit kunt toepassen rondom de dienst. Probeer anders vluchtelingen uit te nodigen voor een maaltijd bij je thuis en ga zeker in op hun uitnodiging. Jou ontvangen bij hen thuis is voor hen de grootste eer.

In andere culturen is normaal dat een gast blijft eten en laat de gastheer hierin zijn respect zien. Hij geeft er eigenlijk mee te kennen dat je zijn vriend bent. Weiger je beleefd de uitnodiging, dan komt dat over als het weigeren van de vriendschap. Daarmee beledig je dus je gastheer.

Gastvrijheid vindt vooral plaats in persoonlijke contacten. Gezien worden is van groot belang en zal een asielzoeker het gevoel geven erbij te horen. Iemand die hem even aanspreekt of meeneemt. Vluchtelingen hebben immers soms nog weinig contacten. Het betekent ook veel voor een vluchteling als je hem in de eigen taal begroet.

Persoonlijk of in kleine groepjes kan men eens een dienst bespreken of vragen hoe het gaat. Hierdoor leert u ook de noden kennen. Veel vluchtelingen hebben problemen. Voor hen is het fijn om hier met je over door te praten. Je kan het niet altijd oplossen. Om het vol te houden is het belangrijk om je grenzen te bepalen en dit helder te communiceren. Dit voorkomt frustratie en zal je meer ruimte geven gastvrij te blijven.

Bijbels & Lectuur

Gave Veste heeft Bijbels en andere lectuur in diverse talen voorhanden. Het is zeer aan te bevelen om vluchtelingen de Bijbel in hun eigen taal te laten lezen. gemeenteweekenden erg waardevol zijn.

Mocht een vluchteling dit willen, dan kun je hem ook eens meenemen naar een dienst of Bijbelstudie in de eigen taal. Gave Veste kan hiervoor helpen voor Fars, Spaans en Arabisch sprekenden.

Er zijn diverse methoden voorhanden om vluchtelingen in de eigen taal kennis te laten maken met het Evangelie of verder te discipelen.

Al Massira:

Al Massira is een cursus om mensen op weg te helpen in hun zoektocht naar de Waarheid. Al Massira wil kleine vriendengroepen van Arabisch, Farsi-sprekenden en andere talen op reis nemen. Het reisdoel is het vinden van antwoorden op levensvragen die de ware identiteit van de Messias onthullen. Meer informatie.

Come Follow Me
Come Follow Me is een discipelschapscursus die speciaal is geschreven voor nieuwe gelovigen in Jezus met een moslimachtergrond. Het is relevant voor de problemen waarmee ze worden geconfronteerd, is geworteld in inductieve Bijbelstudie en voor gebruik op een regelmatige, relationele manier (1: 1 of in een groep). Het is ook reproduceerbaar, zodat degenen die de cursus voltooien, het op hun beurt met anderen kunnen gebruiken. Meer informatie via info@gaveveste.be

Veritas
Een Bijbelstudie voor nieuwe gelovigen in Jezus met een moslimachtergrond. Een goed vervolg op de Al Massira of Come Follow Me. Meer informatie via piet@gaveveste.be