GASTVRIJHEID

2017-09-30-05-33-33-1100×733

Wees gastvrij en uitnodigend

Gastvrijheid is een Bijbelse opdracht. Jezus zegt: heb uw naaste lief als uzelf. Het is mooi als je vluchtelingen in je kerkelijke gemeente welkom ontvangt. Er kan op verschillende manieren gewerkt worden aan meer openheid en gastvrijheid. Gastvrijheid begint met een houding van de gemeente als geheel. Dat begint met bewustwording.

Vluchtelingen vinden het zelf moeilijk om aansluiting te vinden. Dat komt door taalproblemen en door verschillen in cultuur en geloofsbeleving. Ze hebben wel een sterke behoefte aan een sociaal netwerk, omdat ze familie en vrienden vaak hebben moeten achterlaten. Voor veel vluchtelingen valt een groot deel van hun identiteit weg zonder sociale contacten. De kerk kan een prachtige plek zijn waar iemand zichzelf kan zijn en waardevolle relaties opbouwt.

Laat vluchtelingen meedoen met een bijbelstudiegroep of maak een groepje met verschillende vluchtelingen. Betrek de ander na langere tijd ook bij het kerkelijke organisatie. Zo krijgt men echt een plek en identiteit.

“Ik ben zo blij met mijn kerk, het is mijn familie”

Gastvrijheid & de Eredienst

In de zondagse dienst kan je een aantal dingen doen om een vluchteling zich thuis te laten voelen. Hieronder een aantal vrijblijvende suggesties die kunnen helpen om de gastvrijheid te bevorderen:

  • Ziet u een nieuw iemand in de dienst? Heet hem of haar welkom.
  • Maak duidelijk hoe de dienst gaat verlopen: deel een (standaard)liturgie/programma uit.
  • Zorg voor vertaling van de kerkdienst en gebruik begrijpelijke taal in de dienst.
  • De ultieme vorm van gastvrijheid is samen eten. Bedenk hoe u dit kunt toepassen rondom de dienst. Probeer anders vluchtelingen uit te nodigen voor een maaltijd bij je thuis.
  • Laat de spreker in de dienst aandacht schenken aan de vluchtelingen door een hand te geven of iets dergelijks. Juist in niet-westerse culturen is dat heel belangrijk. Zo voelen vluchtelingen zich welkom.
  • Vraag niet door over de herkomst en de vluchtreden.

Waarde van persoonlijke contacten

Gastvrijheid vindt vooral plaats in persoonlijke contacten. Gezien worden is van groot belang en zal een asielzoeker het gevoel geven erbij te horen. Iemand die hem even aanspreekt of meeneemt. Vluchtelingen hebben immers soms nog weinig contacten. Het betekent ook veel voor een vluchteling als je hem in de eigen taal begroet.

Persoonlijk of in kleine groepjes kan men eens een dienst bespreken of vragen hoe het gaat. Hierdoor leert u ook de noden kennen. Veel vluchtelingen hebben problemen. Voor hen is het fijn om hier met je over door te praten. Je kan het niet altijd oplossen. Om het vol te houden is het belangrijk om je grenzen te bepalen en dit helder te communiceren. Dit voorkomt frustratie en zal je meer ruimte geven gastvrij te blijven.

Bijbels & Lectuur

Gave Veste heeft Bijbels, een meertalige liedbundel en andere lectuur in diverse talen voorhanden. Het is zeer aan te bevelen om vluchtelingen de Bijbel in hun eigen taal te laten lezen. De meertalige liedbundel maakt dat vluchtelingen ook in hun eigen taal liederen kunnen zingen. Dit kan in de eredienst, op kringavonden of tijdens gemeenteweekenden erg waardevol zijn. Dit alles is aan te vragen via het contactformulier.