Werkwijze

pexels-pixabay-163046 (1)

Wat doet Gave Veste?

Gave Veste ondersteunt de kerk in ons land. We staan niet in competitie met de kerk maar ondersteunen haar op vraag. We nemen niet de taken van de kerk over maar staan naast de kerken en ondernemen samen activiteiten. Het kan zijn dat we hier een voortrekkende rol innemen. De kerk kan bij ons terecht, we helpen haar. We ondersteunen christenen individueel of georganiseerd.

Concreet uit dit zich in:

  1. Kerken en christenen sensibiliseren, mobiliseren, toerusten en ondersteunen in het uitreiken naar mensen op de vlucht.

  2. Gave Veste vormt een betrouwbaar, deskundig en proactief aanspreekpunt voor christenen en kerken die willen uitreiken naar mensen op de vlucht.

Buddy-werk

We zien graag dat er vanuit lokale christelijke gemeenten mensen buddy worden voor een vluchteling. We willen dat zoveel mogelijk mensen een vriendschapsrelatie opbouwen met een vluchteling, en op die manier buddy zijn. Een buddy helpt een vluchteling door bijvoorbeeld een gezellige sfeer te creëren, naar zijn of haar verhaal te luisteren, en praktisch te helpen waar dat nodig is. Buddy worden?

Animatie

In de Asielcentra en Lokale Opvang Initiatieven leven vluchtelingen in afwachting van hun asielverzoek. Dit zijn kinderen, tieners, jongeren, vrouwen en mannen. Vaak ziet een asielcentrum graag dat er aan deze mensen animatie aangeboden wordt. De vrijwilligers van de animatie werken in teamverband, om als team een activiteit te organiseren. Interesse in animatie-werk?

Moeder- en Kindweekend

Alleenstaande vluchtelingenvrouwen met kinderen vormen een kwetsbare groep binnen de huidige vluchtelingenstroom. Voor deze doelgroep bieden we een ontspannend weekend aan. Zo kunnen deze vrouwen en hun kroost even weg uit de stress en spanningsvolle situaties waarin zij zich bevinden. Tijdens het Moeder- en Kindweekend maken veel moeders voor het eerst kennis met het evangelie. Interesse in het Moeder-en Kindweekend?

Zomerkampen

Het Evangelisch Jeugdverbond Vlaanderen (EJV) en het Pinkster Jeugdverbond Vlaanderen (PJV) organiseren  elk jaar zomerkampen voor kinderen en tieners. Gave Veste werkt met hen samen om te zorgen dat vluchtelingenkinderen een toffe week op kamp beleven en (soms voor het eerst) het evangelie horen. Meer weten over de zomerkampen en aanmelding?

Bijbelstudie

Gave Veste ondersteunt kerken en gemeenten in het geven van Bijbelstudie aan vluchtelingen. Gave Vaste organiseert daarnaast in samenwerking met Farsi-voorgangers een Farsi-Bijbelstudie in Antwerpen. Op de eerste en derde zaterdag van de maand krijgen Farsi-sprekenden Bijbelstudie over de fundamenten van het christelijk geloof. Interesse in de Farsi-Bijbelstudie?

Toerusting

Gave Veste geeft regelmatig zendingspreken, presentaties en voorlichting, om mensen te motiveren. Ook geven we cursussen om mensen goede kennis en vaardigheden mee te geven bij het werken met vluchtelingen. Alle vrijwilligers die betrokken zijn bij Gave Veste ontvangen regelmatig vorming en ondersteuning bij hun activiteiten. Gave Veste uitnodigen?

Mahabba

Mahabba is een gebedsbeweging met als doel elke christen te motiveren en mobiliseren om hun moslim naaste lief te hebben. Mahabba wil christenen uit alle denominaties samenbrengen in gebed voor buren, vrienden, collega’s en andere naasten met een moslimachtergrond. Op die manier worden er bruggen gebouwd tussen christenen en moslims, en worden er bruggen gebouwd tussen de diverse kerkelijke denominaties. Mee bidden of meer weten?