PROJECT HUISVESTING

image_00012

Huisvesting kwetsbare christenvluchtelingen

Gave Veste start met het Project Huisvesting om kwetsbare christenvluchtelingen te helpen.

Bij Gave Veste worden we met grote regelmaat geconfronteerd met kwetsbare christenvluchtelingen die tussen wal en schip zijn geraakt in de asielprocedure. Broeders en zusters die in een schijnbaar uitzichtloze situatie terecht zijn gekomen. Schijnbaar uitzichtloos, want het gaat om christenen die met een beetje ondersteuning tussen de wal en het schip vandaan gehaald kunnen worden. Voor die mensen willen we in actie komen!

Christenvluchtelingen tussen wal en schip, op straat  of in erbarmelijke omstandigheden en een reële kans maken op een vluchtelingenstatus  geven we een nieuwe kans geven op een duurzaam bestaan.

Getuigenis: Op straat gezet vlak voor operatie

Bij Gave Veste kwamen we in contact met een moeder, een vader en twee kleine kinderen. De kinderen hebben een EU-paspoort, de ouders hebben geen geldige papieren.

De moeder werd vlak voor een zware operatie op straat gezet. De moeder kan gezinshereniging aanvragen met de kinderen en zo legaal in België verblijven. Slechts één probleem: zonder domicilie is er geen procedure  mogelijk. Wie gaat er een domicilie geven aan een gezin zonder inkomsten? En dan is er ook nog die zware operatie… Waar moet ze heen na de operatie?

In dit waargebeurde verhaal is een lokaal OCMW bereid geweest om de medische kosten te betalen. Gave Veste heeft private opvang kunnen regelen en het gezin is opgenomen in een lokale kerkgemeenschap.

Inmiddels is er een job gevonden die voldoet aan de voorwaarden voor gezinshereniging. Een kleine investering op een cruciaal moment kan grote gevolgen hebben op de lange termijn. Dit gezin begint hun leven langzaam aan weer op de rails te krijgen.

Getuigenis: Iraanse christenen op straat beland

Sarah is met haar dochter (14 jr) en zoon (5 jr) gevlucht uit het streng islamitische Iran. Ze was op zoek naar vrijheid en had de Islam al de rug toegekeerd toen ze in België aankwam. Ze vroeg asiel aan in België.

Na 2 jaren werd ze uitgeprocedeerd, omdat haar asielverzoek niet sterk genoeg was. In die twee jaar werd ze meegenomen door Iraanse christenen naar een Evangelische kerk in België. Ze volgde Farsi-Bijbelstudie, en ook nog Bijbelstudie in de Evangelische kerk. Ze kwam tot oprechte overgave aan Jezus Christus, Die haar leven totaal veranderde. Ze werd een volgeling van Jezus.

Ondertussen belandde ze op straat met haar kinderen. Op dat moment kwam de vraag naar Gave Veste: Willen wij dit kwetsbare gezin begeleiden en opvangen?

Na grondige analyse op de haalbaarheid van een gewenst resultaat op de asielaanvraag, heeft Gave Veste besloten dit gezin te begeleiden en op te vangen in een appartement.

In samenspraak met een lokale kerk werden er voorbereidingen getroffen op haar doop. Na 4 maanden opvang werd ze gedoopt, op grond van haar geloof in Jezus Christus. Daarna werd er een nieuwe asielaanvraag ingediend. Na 3 maanden werd haar asielaanvraag in overweging genomen en ging zij terug in de Asielopvang wonen.

Al deze 7 maanden heeft Gave Veste voorzien in leefgeld, betalingen van schoolfacturen, energiekosten en huur. Gave Veste heeft haar grondig voorbereid op het grote interview bij het CGVS.  Twee weken na het grote interview ontving ze haar erkenning tot vluchteling en kon ze een appartement huren.

Ze was zo ontzettend blij dat God in alles had voorzien en haar nu een nieuwe toekomst in België heeft gegeven waar ze in vrijheid het christelijk geloof kan beleven in de gemeenschap met andere christenen.

Na 4 maanden werd haar man in Iran ook christen, en 2 maanden later kwam haar man in België aan via gezinshereniging. Een jaar later is haar man ook gedoopt en nu is het een gelukkig compleet christelijk gezin, waarvan vader een job heeft en moeder een studie doet. Ze zijn God enorm dankbaar hiervoor.

Als Gave Veste vzw in deze moeilijke fase in hun leven geen huisvesting had aangeboden en geen volledige begeleiding had gegeven, dan had het leven voor hen er heel anders uit gezien.

Doet u mee?

Voor de uitvoering van dit project zijn we op zoek naar gastgezinnen. Gezinnen die bereid zijn om een kwetsbare christenvluchtelingen (tijdelijk) op te vangen. Gave Veste ondersteunt door een tegemoetkoming in de kosten. Zie Projectplan Huisvesting kwetsbare christenvluchtelingen voor meer informatie.

Om gezinnen op de vangen zijn financiële middelen nodig. Daarom wil u vragen om te overwegen dit project financieel te ondersteunen. Dit kan door een gift over te maken naar Gave Veste vzw, BE49 7360 3127 3571 o.v.v. Project Huisvesting

Voor meer informatie:

Projectplan Huisvesting kwetsbare christenvluchtelingen