OEKRAINE OPVANG

Huisvesting Oekraine

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Opvangen van Oekraïense vluchtelingen, hoe gaat dat in zijn werk? Wat komt er allemaal bij kijken? We bundelen alle relevante informatie, tips en advies op deze webpagina. Je mag ons altijd contacteren voor verdere vragen of advies.

Opvang: Doe mee met #plekvrij

Wil je Oekraïense vluchtelingen opvangen? Gave Veste adviseert om je vooraleerst aan te melden bij je lokale gemeente. Zij zullen in overleg een gezin toewijzen.

Opvang: Kan het ook via Gave Veste? 

Ja. We ontvangen vragen vanuit van onze contacten uit de Russische/Oekraïense gemeenschap voor opvang. Om hen snel te plaatsen mag je je aanmelden bij Gave Veste. Maar meld je vooral aan via #plekvrij bij je lokale gemeente. Aanmelden voor algemene opvang (aanbevolen!) gaat via je lokale gemeente. Aanmelden voor opvang voor contacten uit ons netwerk kan via het formulier hieronder.

Opvang: Hoe gaat dat in zijn werk?

Onderaan deze pagina lees je alle details over opvang. Juridische aspecten, rechten en plichten, procedure, tips en advies.

Opvang: Langere termijn en/of crisisopvang

We zoeken naar zowel langere termijn opvang als crisisopvang voor één of twee nachten. Je mag dit aangeven in het vakje opmerkingen.

Opvang van vluchtelingen

Ondersteuning & Advies

Wekelijkse Informatiebijeenkomst via Zoom

Vanaf  16 maart komen we elke woensdag om 20u00 samen met iedereen die opvang voorziet. We delen ervaringen, geven tips en advies en voorzien ruimte om vragen te stellen.

Informatie en advies

Op deze website vind je alle actuele informatie met betrekking tot hulp aan Oekraïense vluchtelingen. We bundelen alle beschikbare informatie onderaan deze pagina.

PowerPoint met informatie voor kerken

We maakten een PowerPoint om te gebruiken in de kerk. Hierop relevante informatie voor kerkgangers die willen helpen en/of hier vragen over hebben.

Informatie: Juridische en Praktische aspecten

Hoe wordt de opvang georganiseerd?

De Federale Regering lanceert de campagne #plekvrij. Je kan aanmelden bij je lokale gemeente als Oekraïense vluchtelingen bij jou mogen verblijven. We roepen christenen op zich hierbij aan te sluiten. Kerk: laten we uitblinken in gastvrijheid!

Welke verblijfsstatus krijgen Oekraïners?

De Europese Unie heeft besloten dat Oekraïners geen asiel hoeven aan te vragen. Ze hebben direct recht op één jaar bescherming. Dit kan maximaal twee keer verlengd worden. Men komt niet in de reguliere opvangcentra terecht. Ze hebben recht op opvang op de private woonmarkt.  Het aanbod is echter ontoereikend.

Waar moeten Oekraïners zich aanmelden?

Oekraïense vluchtelingen moeten zich aanmelden in Brussel:

Het nieuwe registratiecentrum in Paleis 8 op de Heizel (Verregatstraat 1, 1020 Brussel). 
DVZ registreert de identiteitsgegevens. In principe zal DVZ vanaf dan wel onmiddellijk een ‘attest tijdelijke bescherming’ afleveren, en zal er geen tussenstap van ‘pre-registratie’ meer zijn.

Het registratiecentrum is 7 dagen op 7 open van 8u30 tot 17u30 en is bereikbaar met de metro, lijn 6, halte Heizel.

Let op: ook als gezinnen via Gave Veste geplaatst worden moet men zich melden in Brussel.

Update: online reservatie

Oekraïense vluchtelingen kunnen nu online een tijdslot reserveren. Hiermee voorkom je lange wachttijden.
Alle informatie via https://register-ukraine.be/?fbclid=IwAR1CRukj0k9-Vb_RWLBP8juu6vME59pcPL2zRBBZMYXAB5m-zjq0VjWKCRA

Het formulier is hier te vinden:
https://register-ukraine.be/en/form/aanmelding-vluchteling-oekraine

Wat gebeurt er na de registratie? 

Bij de registratieprocedure in Brussel gebeurt ook de eerste screening. Voor de mensen die geen eigen oplossing hebben, zal Fedasil 1 à 2 dagen noodopvang voorzien. Daarna stromen de mensen door naar de crisishuisvesting op lokaal niveau. Er wordt daarbij gedacht aan hotels, leegstaande huizen, opvang bij burgers, enz.

Meer informatie via https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/vluchtelingen-uit-oekraine

Adres en details aanmeldcentrum

Paleis 8 op de Heizel (Verregatstraat 1, 1020 Brussel)

Bereikbaarheid via:

https://dofi.ibz.be/nl/themes/ukraine/registratiecentrum

Moeten de Oekraïners zich direct aanmelden in Brussel? 

Nee. Ze mogen 90 dagen verblijven in België. Je mag hen dus zeker even tot rust laten komen en een nacht goed laten slapen. In één van de volgende dagen kunnen ze dan naar Brussel om de aanvraag te doen voor het speciale statuur voor een jaar. Je kan dan bijvoorbeeld samen met hen naar het aanmeldcentrum.

Moeten ze dan naar de plaats waar alle vluchtelingen zich aanmelden? 

Nee. Normaal moeten vluchtelingen zich aanmelden op Klein Kasteeltje. Voor Oekraïners is een speciaal aanmeldcentrum.

Aangemeld in Brussel, en dan? 

Er wordt een registratie verricht in Brussel en een attest van tijdelijke bescherming afgegeven indien aan de voorwaarden voor het verlenen van tijdelijke bescherming is voldaan. Met dit attest geeft het gemeentebestuur van de woonplaats aan de betrokkene een A-kaart af die één jaar geldig is.

Details:

 • Aanmelden bij het Stadsbestuur - indien ze beschikken over een Attest van tijdelijke bescherming of e-mail met bevestiging tijdelijke bescherming!
  • In samenspraak met het OCMW of indien wij vragen krijgen om bij ons langs te komen dienen hiervoor afspraken ingepland te worden.
  • De burger meldt zich aan op het voorziene tijdstip.
  • Er volgt een registratie per persoon (bvb een gezin met 1 kind zijn 3 registraties en 3 attesten tijdelijke bescherming)
  • Bijlage 15 (Tijdelijk verblijfdsdocument) wordt meegegeven
  • De wijkagent komt langs na de aanvraag voor de woonstcontrole
  • Aanvraag en afleveren A-kaart in het Stadhuis na positieve woonstcontrole

Hoe zit het met verzekeringen en financiën? 

Bij de registratie worden zaken als verzekering en financiën geregeld. Ze krijgen het statuut tijdelijk ontheemde. Dat betekent dat deze mensen ingeschreven worden in het vreemdelingenregister met een verblijfsrecht van 1 jaar (verlengbaar). Ze krijgen dan een elektronische A kaart met alle daaraan verbonden rechten zoals recht op equivalent leefloon, toegang tot de arbeidsmarkt en recht op onderwijs.

Tijdelijke bescherming opent het recht op werk, sociale dienstverlening, gezinsbijslag, ziekteverzekering en inburgering.

Moeten Oekraïners zich ook aanmelden bij het OCMW of de lokale gemeente?

Ja. Registratie moet zowel in Brussel als bij de lokale gemeente waar ze opvang hebben. Met het attest dat Brussel afgeeft krijgen ze een A-kaart van de lokale gemeente. Hiermee vragen ze een equivalent leefloon aan bij het OCMW en hebben ze recht om bijvoorbeeld te gaan werken.

Mag ik zomaar Oekraïners opvangen? 

Ja. Oekraïners mogen immers 90 dagen in België verblijven en een jaar na registratie in Brussel. De Oekraïners hebben recht op huisvesting en mogen dit op de private huizenmarkt zoeken. Als gastgezin kun je hier enorm bij helpen! Opvang bij jou thuis op lange termijn is ook mogelijk dankzij een speciale wettelijke regeling.

Welk wettelijk kader is er voor de opvang? 

De Federale regering lanceerde recent de #plekvrij campagne. Staatsecretaris Mahdi roept burgers op om vrij ruimtes in hun woning tijdelijk open te stellen voor Oekraïners. Deze vorm van solidariteit via kortdurende tijdelijke opvang staat los van de solidariteit via de meer langdurige melding tijdelijk wonen.

Sinds eind 2016 is het in Vlaanderen mogelijk om vrije ruimtes in je eigen woning te gebruiken om erkende vluchtelingen te huisvesten die wegens hun toekenning van internationale bescherming de asielopvang dienen te verlaten. Je dient hiervoor enkel een melding te maken bij je gemeente. De overheid gaat waarschijnlijk van deze regeling gebruik maken aangezien de Oekraïners automatisch erkend worden. Meer over rechten en plichten onder deze regeling via https://www.woninggezocht.be/wat-we-doen/melding/

Mogen Oekraïners gratis met de trein en bus reizen?

Trein: Ja, maar officieel alleen maar met vertoon van een Helpukraine ticket dat de Deutsche Bahn afgeeft.

Bus: Ja, er is een gratis bus tussen Heizel en Brussel-Zuid. Gratis tickets worden verdeeld door FEDASIL (in Heizel), Brussel Helpt (in Brussel-Zuid) en de 19 OCMW's van de Brusselse gemeenten.

Hoe zit het met gezinshereniging?

Tijdelijke bescherming laat gezinshereniging toe. Indien een lid van het kerngezin zich in een
andere Europese lidstaat bevindt met of zonder een tijdelijk beschermingsstatuut, zal die België kunnen
verzoeken om het gezinslid met tijdelijke bescherming in België te vervoegen.

Hoe lang duurt de opvang? 

Houd er rekening mee dat het langer duurt dan enkele weken. Je mag er vanuit gaan dat de opvang voor een periode van zes maanden tot een jaar gaat zijn. De meesten hopen terug te keren naar Oekraïne wanneer het kan. Daarnaast mogen de Oekraïners een woning zoeken, ze ontvangen immers leefloon. Je mag hen dus ook op weg helpen naar zelfstandigheid. Om je te ontlasten raden we je aan om samen met andere de opvang te organiseren. Hieronder meer tips hieromtrent.

Mag ik een financiële bijdrage vragen in de kosten van opvang?

Ja. Je hoeft hier geen schroom voor te hebben. Vanaf het moment dat ze effectief leefloon ontvangen mag je zeker een bijdrage vragen in de kosten. Met de stijgende energie-en voedselprijzen is dit zeer redelijk om te doen.

Wat als het niet klikt met het gezin dat we opvangen? 

Alles begint bij goed afspraken aan het begin. Daarover meer hieronder. Toch kan het voorkomen dat er echt geen klik is. In dat geval komt weer die ene tip: doe het binnen een gemeenschap. Dan kan je binnen die gemeenschap zoeken naar een oplossing. Lukt ook dat niet meer? Neem dan contact op met het OCMW. Als zij geen oplossing meer hebben is er nog één laatste stap: ze kunnen opnieuw naar Brussel om opvang aan te vragen.

Gaat het mij iets kosten?

Ja. Het opvang van vluchtelingen is een prachtige uiting van gastvrijheid en liefde voor de vreemdeling. Als het goed loopt is het ook enorm verrijkend! Besef wel: het gaat mij iets kosten. En dat is ook niet erg. Het zou raar zijn als het ons niet kost. Verleg je grenzen, maar: wees niet naïef, informeer je goed, bepaal wat haalbaar is. Gedetailleerde tips en advies hieronder.

Kan ik ergens kleding krijgen? 

Voor de crisisfase kan het zijn dat er acuut kleding nodig is. Belgian Mission Team heeft een magazijn vol ter beschikking gesteld. Afspreken  voor afhalen in het BMT Magazijn in Limburg kan via +32(0)487 85 95 34 of ward@belgianmissionteam.be

Moet ik psychologische steun aanbieden? 

Nee, een luisterend oor aanbieden, is belangrijk, maar het is niet de bedoeling dat gastgezinnen psycholoog spelen. Het is beter om vluchtelingen door te verwijzen naar professionele instanties of je gemeente.

Het is belangrijk dat we die mensen niet overbevragen. Ze moeten eerst tot rust komen en dat kan pas als ze vertrouwen krijgen in hun nieuwe omgeving.

Bron: Orbit vzw

0001

Informatie: Tips en advies voor opvang

Het grote aantal initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen op dit moment is hartverwarmend. De situatie in Oekraïne kan lang gaan duren. Het opvangen van een Oekraïens gezin kan een langdurige zaak worden. Echter: Oekraïners hebben recht op huisvesting en ontvangen leefloon. Je kan hen dus helpen zoeken naar een eigen woning.

Samen opvang organiseren: doen! 

We raden aan om de opvang niet op eigen houtje te voorzien. Doe het samen met een (kerk)gemeenschap. Zo kan je bijvoorbeeld afspraken om met 2 gezinnen 1 Oekraïense gezin op te vangen. Of met 10 gezinnen 5 Oekraïense gezinnen. Je kan dan elke twee of drie het op te vangen gezin elders onderbrengen. Of: je kan het Oekraïense gezin elke maand of elke twee maanden een (lang) weekend hen elders onderbrengen om even ontlast te worden.

Daarnaast kan je hierdoor taken verdelen. Misschien zijn er wel mensen binnen de gemeenschap die voor kleding en schoolspullen willen zorgen. Of, weer andere mensen die willen helpen met de taal of de weg zoeken naar alle loketten. Of, misschien is er wel een gezin dat hen elke week uitnodigt om te komen eten. Op deze manier help je elkaar, en, bevorder je  de integratie en vergroot je het sociale netwerk van de Oekraïense vluchtelingen.

Hierin ligt bij uitstek de kracht van een hechte kerkgemeenschap!

Welke problemen kunnen er ontstaan?

 1. Trauma. Mensen die direct uit een oorlogsgebied komen zijn in shock. Ze zijn niet in staat gezellige gasten te zijn. Omdat verreweg de meeste gezinnen zonder man en vader komen zullen ze voortdurend gefocust zijn op nieuws uit Oekraïne en contact met hun geliefde. De onzekerheid is een steeds verder inslijtend trauma, het is nog geen tijd voor verwerking.
 2. Gewoonte van mensen, ook over alledaagse zaken, kunnen sterk verschillen. Gedrag wat in de ene cultuur als beleefd wordt gezien kan in de andere cultuur als lomp worden geïnterpreteerd.
 3. Bij gastgezinnen die langer optrekken met hun Oekraïense gasten kan het zijn dat relaties juist wel of juist niet klikken. Dit kan spanningen geven.
 4. Zonder contacten treedt er snel verveling op. Ook dat kan spanningen geven.

Gastvrijheid is een belangrijke christelijke deugd. Het is goed voor een vluchtelingengezin om in een gezinssysteem te komen waar het leven gewoon doorgaat. Het kan voor het gastgezin een prachtige en verrijkende ervaring zijn.

Dringende adviezen

In het belang van het gastgezin én van het vluchtelingengezin is de belangrijkste tip: doe het samen.

 • Doe het nooit alleen. Doe het met een organisatie, een vriendengroep of organiseer dekking door je kerkgemeente. Als je dan emotioneel of financieel wordt overvraagd heb je iets om op terug te vallen.
 • Wees gastgezin voor een afgebakende tijd, plan evaluatiemomenten en wees daar helder over naar de vluchteling. Tip: rouleer met enkele gezinnen bijvoorbeeld elke drie maanden zodat je ook rust krijgt.
 • Zorg voor een vertrouwenspersoon, waar ieder gezinslid heen kan. Niet ieder probleem is gemakkelijk bespreekbaar te maken. Er kunnen verliefdheden ontstaan, of juist aversie. Dan is het belangrijk om ergens terecht te kunnen.

Als opvang zorgvuldig wordt opgezet kan het opvangen van mensen in nood een goede, levensbepalende ervaring worden, die voor alle betrokkenen een verrijking is.

Meer concrete adviezen via 
https://gaveveste.be/oekraine-opvang-tips/

Tools om te delen met Oekraïense vluchtelingen

Uitleg verblijfsmogelijkheden

Om de verblijfsmogelijkheden uit te leggen aan Oekraïense vluchtelingen, kan je onze infofiche met essentiële info in verschillende talen downloaden.

Nederlands
Oekraïens
Russisch

Bron: https://www.integratie-inburgering.be/nl/oekraine

Brochure 'Slecht slapen'

Als begeleider, hulp- of dienstverlener is het niet altijd gemakkelijk om een gesprek over psychische klachten te starten. Heb je iemand met een migratieachtergrond voor je die last heeft van negatieve gedachten? Iemand die veel heeft meegemaakt? Deze brochure maakt de drempel kleiner om het gesprek aan te gaan.

Er zijn tien talen beschikbaar: Nederlands, Dari, Engels, Frans, Arabisch, Farsi, Pashto, Roemeens, Russisch en Somali.

Nederlands
Russisch

Bron: https://www.integratie-inburgering.be/nl/slecht-slapen-piekeren-en-stress

Communiceren met pictogrammen 

Een pictogram is een symbool of een afbeelding die een boodschap overbrengt. Een pictogram zorgt voor visuele ondersteuning bij een talige boodschap en zorgt dat je boodschap makkelijker te begrijpen is.

Voordelen
• Pictogrammen zijn universeel.
• Je kan aanvullen met Nederlands en zo oefenkansen bieden.
Nadelen
• Enkel pictogrammen gebruiken is niet genoeg om je communicatie verstaanbaar
te maken. Een pictogram vervangt de taal niet.
• Vooral communicatie in één richting: van hulpverlener naar cliënt
• Pictogrammen kunnen ook verwarrend zijn. Niet iedereen is hiermee vertrouwd.

Hier zijn handige tools te vinden:
https://www.sclera.be/nl/vzw/home

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.amberpress.icoon.refugees